hoc tap Bac

Số tạp chí mới

Liên kết

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000: 2008: Yêu cầu về quản lý tài liệu và nguồn lực

Đăng lúc: Thứ tư - 17/10/2012 12:00
(DNTM) Đây là những yêu cầu quan trọng đầu tiên của việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000: 2008.
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000: 2008

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000: 2008

Yêu cầu về hệ thống tài liệu 
Các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng phải bao gồm: các văn bản công bố về chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng, sổ tay chất lượng, các thủ tục dạng văn bản và hồ sơ theo yêu cầu của tiêu chuẩn này và các tài liệu, bao gồm cả hồ sơ, được tổ chức xác định là cần thiết để đảm bảo hoạch định, vận hành và kiểm soát có hiệu lực các quá trình của tổ chức.
Sổ tay chất lượng
Tổ chức phải thiết lập và duy trì sổ tay chất lượng trong đó bao gồm : phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm cả các nội dung chi tiết và lý giải về bất cứ ngoại lệ nào, các thủ tục dạng văn bản được thiết lập cho hệ thống quản lý chất lượng hoặc viện dẫn đến chúng và mô tả sự tương tác giữa các quá trình trong hệ thống quản lý chất lượng.
Kiểm soát tài liệu
Các tài liệu theo yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng phải được kiểm soát. Hồ sơ chất lượng là một loại tài  liệu  đặc biệt và  phải  được kiểm soát theo các yêu cầu về kiểm soát hồ sơ.
Tổ chức phải lập một thủ tục dạng văn bản để xác định việc kiểm soát cần thiết nhằm: phê duyệt tài liệu về sự thỏa đáng trước khi ban hành, xem xét, cập nhật khi cần và phê duyệt lại tài liệu, đảm bảo nhận biết được các thay đổi và tình trạng sửa đổi hiện hành của tài liệu, đảm bảo các phiên bản của các tài liệu thích hợp sẵn có ở nơi sử dụng, đảm bảo tài liệu luôn rõ ràng và dễ nhận biết, đảm bảo các tài liệu có nguồn gốc bên ngoài mà tổ chức xác định là cần thiết cho việc hoạch định và vận hành hệ thống quản lý chất lượng được nhận biết và việc phân phối chúng được kiểm soát và ngăn ngừa việc vô tình sử dụng các tài liệu lỗi thời và áp dụng các dấu hiệu nhận biết thích hợp nếu chúng được giữ lại vì bất kỳ mục đích nào.
Kiểm soát hồ sơ 
Phải kiểm soát hồ sơ được thiết lập để cung cấp bằng chứng về sự phù hợp với các yêu cầu và việc vận hành có hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng. Tổ chức phải lập một thủ tục bằng văn bản để xác định cách thức kiểm soát cần thiết đối với việc nhận biết, bảo quản, bảo vệ, sử dụng, thời gian lưu giữ và huỷ bỏ hồ sơ. Hồ sơ phải luôn rõ ràng, dễ nhận biết và dễ sử dụng.
Trách nhiệm của lãnh đạo
Cam kết của lãnh đạo
Lãnh đạo cao nhất phải cung cấp bằng chứng về sự cam kết của mình đối với việc xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng và cải tiến liên tục hiệu lực của hệ thống đó bằng cách truyền đạt cho tổ chức về tầm quan trọng của việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như các yêu cầu của luật định và chế định, thiết lập chính sách chất lượng, đảm bảo việc thiết lập các mục tiêu chất lượng, tiến hành việc xem xét của lãnh đạo và đảm bảo sẵn có các nguồn lực.
Hoạch định 
+ Mục tiêu chất lượng: Lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo rằng các mục tiêu chất lượng, bao gồm cả những điều cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của sản phẩm, được thiết lập tại các cấp và bộ phận chức năng liên quan trong tổ chức. Mục tiêu chất lượng phải đo được và nhất quán với chính sách chất lượng.
+ Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng: Lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo tiến hành hoạch định hệ thống quản lý chất lượng để đáp ứng các yêu cầu nêu trong yêu cầu chung về hệ thống quản lý chất lượng cũng như các mục tiêu chất lượng và tính nhất quán của hệ thống quản lý chất lượng được duy trì khi các thay đổi đối với hệ thống quản lý chất lượng được hoạch định và thực hiện.
Trách nhiệm, quyền hạn và trao đổi thông tin 
+ Lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo các trách nhiệm và quyền hạn được xác định và thông báo trong tổ chức.
+ Đại diện của lãnh đạo: Lãnh  đạo cao nhất  phải chỉ định một thành viên trong ban lãnh đạo của tổ chức, ngoài các trách nhiệm khác, phải có trách nhiệm và quyền hạn: đảm bảo các quá trình cần thiết của hệ thống quản lý chất lượng được thiết lập, thực hiện và duy trì; báo cáo cho lãnh đạo cao nhất về kết quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng và về mọi nhu cầu cải tiến và đảm bảo thúc đẩy toàn bộ tổ chức nhận thức được các yêu cầu của khách hàng.
+ Trao đổi thông tin nội bộ: Lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo thiết lập các quá trình trao đổi thông tin thích hợp trong tổ chức và có sự trao đổi thông tin về hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng.
Xem xét của lãnh đạo
Lãnh đạo cao nhất phải định kỳ xem xét hệ thống quản lý chất lượng, để đảm bảo nó luôn thích hợp, thỏa đáng và có hiệu lực. Việc xem xét này phải đánh giá được cơ hội cải tiến và nhu cầu thay đổi đối với hệ thống quản lý chất lượng, kể cả chính sách chất lượng và các mục tiêu chất lượng. Hồ sơ xem xét của lãnh đạo phải được duy trì.
Đầu vào của việc xem xét của lãnh đạo phải bao gồm thông tin về: kết quả của các cuộc đánh giá, phản hồi của khách hàng, việc thực hiện các quá trình và sự phù hợp của sản phẩm, tình trạng của các hành động khắc phục và phòng ngừa, các hành động tiếp theo từ các cuộc xem xét của lãnh đạo lần trước, những thay đổi có thể ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất lượng, và các khuyến nghị về cải tiến.
Đầu ra của việc xem xét của lãnh  đạo  phải bao gồm mọi quyết  định và hành  động liên quan đến việc cải tiến hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng và cải tiến các quá trình của hệ thống, việc cải tiến sản phẩm liên quan đến các yêu cầu của khách hàng và nhu cầu về nguồn lực.
Quản lý nguồn lực
Tổ chức phải xác định và cung cấp các nguồn lực cần thiết để thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng, cải tiến liên tục hiệu lực của hệ thống đó và nâng cao sự thoả mãn khách hàng bằng cách đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.
Nguồn nhân lực
Những người thực hiện các công việc ảnh hưởng đến sự phù hợp với các yêu cầu của sản phẩm  phải có năng lực trên cơ sở  được giáo dục,  đào tạo, có kỹ năng và kinh nghiệm thích hợp.
Tổ chức phải xác định năng lực cần thiết của những người thực hiện các công việc  ảnh hưởng đến sự phù hợp với các yêu cầu của sản phẩm, tiến hành  đào tạo hay những hành  động khác  để  đạt  được năng lực cần thiết, khi thích hợp, đánh giá hiệu lực của các hành động được thực hiện, đảm bảo rằng nhân sự của tổ chức nhận thức được mối liên quan và tầm quan trọng của các hoạt  động của họ và họ đóng góp như thế nào đối với việc đạt  được mục tiêu chất lượng và duy trì hồ sơ thích hợp về giáo dục, đào tạo, kỹ năng và kinh nghiệm.
Cơ sở hạ tầng
Tổ chức phải xác định, cung cấp và duy trì cơ sở hạ tầng cần thiết để đạt được sự phù hợp với các yêu cầu của sản phẩm. Cơ sở hạ tầng bao gồm ví dụ như: nhà cửa, không gian làm việc và các phương tiện kèm theo, trang thiết bị quá trình (cả phần cứng và phần mềm) và dịch vụ hỗ trợ (như vận chuyển hoặc trao đổi thông tin hay hệ thống thông tin).
Môi trường làm việc
Tổ chức phải xác định và quản lý môi trường làm việc cần thiết để đạt được sự phù hợp đối với các yêu cầu của sản phẩm.
 
Thanh Hà

Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tòa soạn: P.509, Tầng 5, Toà nhà Bộ Công Thương
Số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Tel: 04.3715-2179/ Fax : 04.3715-2202/ Email : toasoan@dntm.vn
GPXB: GPXB: Số 214/GP-TTĐT cấp ngày 17/11/2016.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại giữ bản quyền nội dung trên website này.
Hotline toà soạn: 0913535939
Văn phòng phía Nam: 0982002424