hoc tap Bac

Số tạp chí mới

Liên kết

Hà Nội chi 8 tỷ đồng thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Đăng lúc: Thứ năm - 17/03/2016 11:35
(DNTM) UBND thành phố Hà Nội vừa qua đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016 với mục tiêu phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 2% - 3% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu.
Phát triển mô hình sử dụng năng lượng tái tạo góp phần nâng cao hiệu quả và tiết kiệm năng lượng sử dụng. Ảnh minh họa

Phát triển mô hình sử dụng năng lượng tái tạo góp phần nâng cao hiệu quả và tiết kiệm năng lượng sử dụng. Ảnh minh họa

Đồng thời, thúc đẩy các cơ sở, dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng ứng dụng rộng rãi trang thiết bị hiệu suất cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ tiết kiệm năng lượng và quản lý dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng. Nâng cao hiệu suất, giảm mức tiêu hao năng lượng ít nhất 3% đối với một số nhóm ngành sử dụng nhiều năng lượng.
Đưa nhiều hoạt động vào thực thi
Theo Kế hoạch, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện thông qua việc tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, báo viết, các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng chương trình truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Nâng cao năng lực quản lý năng lượng bằng cách xây dựng cơ sở dữ liệu về tiêu thụ năng lượng, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu, duy trì trang thông tin điện tử sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả các cơ sở sử dụng nhiều năng lượng. Kiện toàn Ban chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố Hà Nội. 
Một trong những nội dung chính tiếp theo là phát triển, phố biến trang thiết bị hiệu suất cao về năng lượng, hỗ trợ chuyển giao công nghệ tiết kiệm năng lượng, công nghệ xanh, sạch thông qua tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế "Công nghệ năng lượng - môi trường Hà Nội" (ENTECH HANOI).   
Phổ biến các giải pháp, công nghệ, kinh nghiệm về hiệu suất năng lượng thông qua hội nghị, diễn đàn và các ấn phẩm thông tin, tờ rơi, tờ dán, sổ tay hướng dẫn kỹ thuật...; hỗ trợ thí điểm Chợ loại II các giải pháp tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp.
Phát triển Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, xây dựng thói quen sử dụng năng lượng hiệu quả; Phổ biến, phát triển mô hình sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch trong các cơ sở sử dụng năng lượng, trong quy mô hộ gia đình như hầm biogas, thiết bị đun nước nóng bình năng lượng mặt trời…
Cùng với đó, thúc đẩy bảo tồn năng lượng trong các hoạt động công nghiệp và xanh hoá nguồn sản xuất, phân phối điện năng. Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ sở sản xuất công nghiệp tại Khu Công nghiệp Nội Bài; Cụm công nghiệp Lai Xá - Kim Chung và Trường An, huyện Hoài Đức.
Hỗ trợ nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng các trạm bơm tưới tiêu trên địa bàn thành phố Hà Nội; Hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp ngành dệt may trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp cơ khí phục vụ quốc phòng trên địa bàn Thành phố, xác định tiềm năng tiết kiệm năng lượng, tối ưu hóa quá trình sản xuất.
Đối với Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong khu vực toà nhà và chiếu sáng công cộng, sẽ thực hiện Quy chuẩn Việt Nam "QCVN 09:2013/BXD - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả"; giám sát việc áp dụng, tuân thủ quy chuẩn xây dựng cho các tòa nhà xây dựng mới, quy mô lớn.
Thực hiện việc đổi mới công nghệ; ứng dụng các giải pháp, công nghệ, thiết bị dán nhãn năng lượng, vật liệu tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường cho các tòa nhà trụ sở. Hỗ trợ nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng; xây dựng định mức tiêu hao năng lượng cho các trường học trên địa bàn Thành phố.
Áp dụng các giải pháp quản lý, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về chiếu sáng công cộng tiết kiệm năng lượng. Hướng dẫn, giám sát công tác đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng tiết kiệm năng lượng.
Hoàn thành việc lắp đặt Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng công nghệ truyền thông qua mạng (GSM/GPRS); tăng số lượng trạm đèn được lắp đặt các bộ điều khiến đóng cắt, giám sát bằng công nghệ truyền thông qua mạng (GSM/GPRS).
Riêng trong lĩnh vực giao thông vận tải, sẽ phát triển các loại hình vận tải hành khách công cộng đảm bảo thuận tiện, chất lượng, ứng dụng nhiên liệu sạch trong hoạt động giao thông vận tải. Phát triển phương thức vận tải khối lượng lớn (đường sắt đô thị, BRT).
Thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức giao thông, công tác duy tu, đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo hướng văn minh, hiện đại góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm tiêu hao nhiên liệu và ô nhiễm môi trường.
Đồng thời, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng và công tác kiểm định tiêu thụ nhiên liệu của các phương tiện giao thông. Xây dựng định mức tiêu thụ năng lượng đối với một số loại phương tiện giao thông vận tải. ứng dụng công nghệ mới, năng lượng tái tạo trong giao thông vận tải.
4 giải pháp chính
Để thực hiện các nội dung trên, Kế hoạch đã đề ra 4 nhóm giải pháp chính tập trung vào huy động và sử dụng kinh phí; đầu tư khoa học công nghệ và đào tạo; quản lý, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hợp tác quốc tế.
Trong đó, giải pháp về huy động và sử dụng kinh phí sẽ tiến hành huy động các nguồn vốn xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, trong đó nguồn vốn ngân sách có tác dụng hỗ trợ, kích thích các nguồn vốn khác. Khuyến khích và tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư của mọi thành phần kinh tế.
Nguồn ngân sách Thành phố tập trung vào Tuyên truyền sử dụng hiệu quả năng lượng, bảo vệ môi trường; Phổ biến các công nghệ, trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng; Thúc đẩy bảo tồn năng lượng trong các hoạt động công nghiệp và xanh hóa nguồn sản xuất điện năng; Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong khu vực tòa nhà và chiêu sáng công cộng; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải.
Giải pháp về đầu tư khoa học công nghệ và đào tạo thực hiện tăng cường năng lực cho các tổ chức tư vấn thiết kế, thử nghiệm, kiểm toán năng lượng. Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, đặc biệt cho các địa phương và doanh nghiệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về tiết kiệm năng lượng. Xây dựng các chương trình nghiên cứu khoa học, công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Giải pháp về quản lý, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ tăng cường kiểm soát, quản lý các dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường; Tổ chức thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng của dự án đầu tư xây dựng phải đảm bảo các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Kiểm tra, rà soát, lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; Kiểm tra, đánh giá, tổng hợp thông tin của các báo cáo và kế hoạch sử dụng năng lượng của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng tại địa phương theo Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Giải pháp về hợp tác quốc tế tập trung tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ và các tổ chức tư vấn. Tổ chức đoàn cán bộ đi đào tạo, tham dự hội thảo tại nước ngoài về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân, nhà nước trong hợp tác quốc tế thực hiện chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực về tiết kiệm năng lượng.
 
Thơm Nguyễn

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tòa soạn: P.509, Tầng 5, Toà nhà Bộ Công Thương
Số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Tel: 04.3715-2179/ Fax : 04.3715-2202/ Email : toasoan@dntm.vn
GPXB: GPXB: Số 214/GP-TTĐT cấp ngày 17/11/2016.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại giữ bản quyền nội dung trên website này.
Hotline toà soạn: 0913535939
Văn phòng phía Nam: 0982002424