hoc tap Bac

Số tạp chí mới

Liên kết

Hà Nội triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động “tín dụng đen”

Đăng lúc: Thứ tư - 10/07/2019 08:58
(DNTM) Ngày 03 tháng 7 năm 2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 12CT-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn thành phố.
Kế hoạch triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị số 12 đến các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biển mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vị phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.
 
Kế hoạnh cũng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; chủ động nắm chắc tình hình, lĩnh vực, địa bàn quản lý để làm tốt Công tác dự báo, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.
 
Nâng cao ý thức của người dân trong việc chủ động phòng ngừa, không tham gia vào hoạt động tín dụng đen”; đồng thời cung cấp thông tin cho đơn vị có thẩm quyền về hoạt động của các cá nhân, ổ nhóm, đường dây tội phạm hoạt động “tín dụng đen”.
 
Việc thực hiện phải tiến hành đồng bộ, liên tục, kiên quyết với những giải pháp, bước đi vững chắc, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm, có sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân nhằm đạt hiệu quả cao nhất và phải được gắn kết với các cuộc vận động, chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo... do Đảng, Nhà nước, Thành phố và đơn vị, địa phương phát động. Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết để đề ra các nội dung, biện pháp phù hợp thực hiện trong thời gian tiếp theo.
 
Kế hoạch thực hiện sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng và Nhà nước về về tăng cưởng đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật thải chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen” nói riêng, bảo vệ quyền, lợi ích và tài sẵn của người dân trong các hoạt động tín dụng, vay mượn chính đáng, hợp pháp.
 
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về cho vay trong giao dịch dân sự (các quy định của Bộ luật Dân sự về Hợp đồng vay tài sản, Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu phường và các văn bản hướng dẫn liên quan). Tuyên truyền phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua hình thức huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi, họ, biêu phường để người dân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Vận động người dân không tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen", lợi dụng dịch vụ kinh doanh cầm đồ, dịch vụ đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật.
 
- Thực hiện hiệu quả Nghị định số 96/ 2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Triển khai các biện pháp, giải pháp thực hiện đúng trách nhiệm của các đơn vị sở, ban, ngảnh theo Quyết định số 2049/QĐUBND ngày 26/4/2018 của Chủ tịch UBND Thành phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn Thành phố.
 
- Chủ động nắm tình hình các đối tượng, ổ nhóm, hoạt động “tín dụng đen" trên địa bàn, áp dụng đồng bộ các biện pháp vào công tác phông ngừa, đấu tranh với tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật. Nâng cao kết quả điều tra khám phá các loại tội phạm, đồng thời làm giảm một cách rõ rệt các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen" trên địa bàn Thành phố.
 
- Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chấp hành nghiệm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn, nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ... vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
 
- Rà soát, nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, các cơ quan chức năng bổ sung, hoàn thiện quy định của pháp luật; quy định, hướng dẫn của Bộ, ngành và Thảnh phố trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
 
- Theo đó các ngành chức năng, các cơ quan hữu quan như Công an thành phố Hà nội (đơn vị thường trực), Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội, Ngân hàng chính sách thành phố Hà Nội…, UBND các quận, huyện, thị xã với chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố qua Công an thành phố - đơn vị trường trực để theo dõi hướnng dẫn, đôn đốc thực hiện và báo cáo Chính phủ và Thành ủy theo quy định.
 
PV.
Tạp chí Doanh nghiệp và thương mại


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tòa soạn: P.509, Tầng 5, Toà nhà Bộ Công Thương
Số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Tel: 04.3715-2179/ Fax : 04.3715-2202/ Email : toasoan@dntm.vn
GPXB: GPXB: Số 214/GP-TTĐT cấp ngày 17/11/2016.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại giữ bản quyền nội dung trên website này.
Hotline toà soạn: 0913535939
Văn phòng phía Nam: 0982002424