Số tạp chí mới

Liên kết

Ngành Hải quan đẩy mạnh các giải pháp hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2017

Đăng lúc: Thứ sáu - 01/12/2017 08:33
(DNTM) Sáng 30/11, Tổng cục Hải quan đã tổ chức họp báo chuyên đề về “Kết quả thu ngân sách nhà nước 11 tháng và các giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2017 của ngành Hải quan”.
Ông Lưu Mạnh Tưởng, Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu chia sẻ với báo chí về tình hình thu NSNN của ngành Hải quan. Ảnh: DNTM/Việt Hằng

Ông Lưu Mạnh Tưởng, Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu chia sẻ với báo chí về tình hình thu NSNN của ngành Hải quan. Ảnh: DNTM/Việt Hằng

Năm 2017, ngành Hải quan được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) theo Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29/11/2016 của Bộ Tài chính là 285.000 tỷ đồng (thuế XNK + TTĐB + BVMT: 101.700 tỷ đồng; thuế GTGT: 183.300 tỷ đồng); bình quân mỗi tháng phải thu 23.750 tỷ đồng. Theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 thì thu NSNN năm 2017 ngành Hải quan phải phấn đấu đạt 290.000 tỷ đồng; chỉ tiêu phấn đấu Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính giao 295.000 tỷ đồng; bình quân mỗi tháng phải thu 24.583 tỷ đồng, cao hơn dự toán 3,5%.
 
Thông tin tại buổi họp báo, ông Lưu Mạnh Tưởng, Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) cho biết, số thu NSNN từ ngày 01/11 đến ngày 28/11/2017 đạt 23.226 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến ngày 28/11/2017 là 261.158 tỷ đồng, đạt 91,6% dự toán, bằng 88,5% chỉ tiêu phấn đấu (295.000 tỷ đồng).
 
Trên cơ sở số thu những ngày đầu tháng 11 và ước kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 11/2017 cũng như tình hình kinh tế nói chung hiện nay, ước thu tháng 11/2017 đạt 25.000 tỷ đồng. Ước thu 11 tháng đầu năm 2017 đạt 263.000 tỷ đồng, bằng 92,28% dự toán, bằng 89,15% chỉ tiêu phấn đấu (295.000 tỷ đồng), tăng  9,5% so với cùng kỳ năm 2016 (240.152 tỷ đồng).
 
Theo ông Tưởng, tháng 12 là tháng cuối năm, số thu NSNN thường tăng đột biết do doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa chuẩn bị cho các dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, Tết Nguyên đán 2018 rơi vào tháng 2 nên dự kiến số thu tháng 12/2017 sẽ không tăng mạnh như các năm trước, dự kiến số thu tháng 12/2017 đạt 26.000 tỷ đồng. Mặc dù vậy, Tổng cục Hải quan khẳng định sẽ hoàn thành vượt dự toán thu NSNN năm 2017 (285.000 tỷ đồng) do Quốc hội và Chính phủ giao, phấn đấu đến mức cao nhất để đạt được chỉ tiêu phấn đấu do Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính giao.
 
8 nhóm giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2017
 
Để hoàn thành được các chỉ tiêu thu NSNN năm 2017, từ nay đến cuối năm, Tổng cục Hải quan tập trung thực hiện các nhóm giải pháp chủ yếu.
 
(1) Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2017 và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Chỉ thị số 1193/CT-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2017, Quyết định số 1084/QĐ-TCHQ ngày 31/03/2017 về việc giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn năm 2017, công văn số 2150/TCHQ-TXNK ngày 31/3/2017 của Tổng cục Hải quan về việc công tác quản lý nợ thuế, các văn bản hướng dẫn về trị giá, phân loại....

(2) Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế, tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc nộp thuế.
 
(3) Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan hàng hóa, giảm thời gian và chi phí cho hải quan và doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, góp phần làm giảm thời gian hoàn thành thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, phấn đấu rút ngắn thời gian thông quan xuống bằng mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4 theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP. Ngành Hải quan tiếp tục thực hiện quyết liệt Nghị quyết 36a/NQ-CP, trong đó đặt mục tiêu dịch vụ công nộp thuế phải được mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
 
(4) Xây dựng kế hoạch chi tiết có giải pháp cụ thể đối với từng khoản nợ để thu hồi và xử lý nợ đạt và vượt chỉ tiêu giao tại Quyết định 1084/QĐ-TCHQ ngày 31/3/2017; thực hiện công tác phân loại, quản lý nợ theo đúng hướng dẫn tại công văn 2150/TCHQ-TXNK ngày 31/3/2017, nguyên nhân chưa thu hồi được nợ, đưa ra biện pháp xử lý nợ phù hợp.
 
Phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện thu hồi nợ đọng thuế theo quy định tại Điều 53,54,55 và 56 Luật Quản lý thuế. Đối với các khoản nợ thuộc đối tượng được xóa theo quy định tại Điều 136 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và Thông tư số 179/2013/TT-BTC nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ trình các cấp.
 
(5) Tăng cường kiểm tra các trường hợp giảm thuế, miễn thuế, hoàn thuế, không thu thuế; thực hiện miễn thuế, hoàn thuế, không thu thuế theo đúng quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13, Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn, trong đó tập trung kiểm tra đối với các trường hợp miễn thuế theo các dự án ưu đãi đầu tư để kịp thời phát hiện các trường hợp miễn thuế, hoàn không đúng đối tượng và xử lý kịp thời.
 
(6) Tăng cường công tác quản lý tại các cảng biển, sân bay, cửa khẩu, kho bãi...đảm bảo yêu cầu kiểm tra, giám sát hàng hóa từ khâu đầu đến khâu cuối; nâng cao chất lượng phân luồng, quyết định kiểm tra, từng bước kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các tiêu chuẩn của các Bộ, ngành quy định.
 
Bố trí nguồn nhân lực, tăng cường công tác quản lý thuế, ngăn chặn hiện tượng gian lận thương mại về số lượng, trị giá, mức thuế đối với những hàng hóa không bắt buộc phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập theo Quyết định 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, trong đó tập trung kiểm tra chặt chẽ những mặt hàng tiêu dùng, hàng có thuế suất cao, trị giá lớn.
 
(7) Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ:
 
- Đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế việc doanh nghiệp lợi dụng sơ hở tại các khâu trước và trong thông quan để gian lận trốn thuế.
 
- Triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch thanh tra chuyên ngành, kế hoạch kiểm tra nội bộ đã được phê duyệt. Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác chống thất thu thuế, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại và hàng giả.
 
- Tập trung kiểm tra các doanh nghiệp, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, có độ rủi ro cao; rà soát các khoản nợ thuế phát sinh do ấn định thuế theo các quyết định kiểm tra sau thông quan, quyết định thanh tra  của Tổng cục Hải quan và của Cục Hải quan tỉnh, thành phố theo các căn cứ, quy định của pháp luật để thực hiện thu hồi nợ.
 
(8) Tăng cường công tác kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại, giá, thuế suất và quản lý rủi ro, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót, bất cập trong quản lý nhà nước, chế độ chính sách, pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
 
Tập trung nguồn lực để kiểm tra trị giá, thực hiện tham vấn, kiểm tra sau thông quan đối với các mặt hàng khai báo trị giá thấp hơn cơ sở dữ liệu giá, trong đó tập trung những mặt hàng có thuế suất cao, trị giá lớn như: ô tô, xe máy, rượu, bia, vải, hàng điện tử gia dụng...để bác bỏ trị giá khai báo, xác định lại trị giá, thu đủ thuế theo đúng hướng dẫn tại công văn 905/TCHQ-TXNK ngày 17/2/2017 của Tổng cục Hải quan, chấm dứt tình trạng thông quan đối với lô hàng giá quá thấp, bất hợp lý nhưng không tham vấn hoặc kiểm tra sau thông quan. Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và doanh nghiệp nhằm phát hiện kịp thời dấu hiệu thì kiểm tra sau thông quan.
 
V.H
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tòa soạn: P.509, Tầng 5, Toà nhà Bộ Công Thương
Số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Tel: 04.3715-2179/ Fax : 04.3715-2202/ Email : toasoan@dntm.vn
GPXB: GPXB: Số 214/GP-TTĐT cấp ngày 17/11/2016.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại giữ bản quyền nội dung trên website này.
Hotline : 0982002424