Số tạp chí mới

Liên kết

Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2017 ước đạt gần 425 tỷ USD

Đăng lúc: Thứ ba - 02/01/2018 17:45
(DNTM) Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 12 năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 39,1 tỷ USD, giảm 0,7% so với tháng trước; trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 19,3 tỷ USD, giảm 3,5% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 19,8 tỷ USD, tăng 2,1%.
Thời điểm ghi nhận các mốc kỷ lục xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Thời điểm ghi nhận các mốc kỷ lục xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Với kết quả ước tính trên thì trong năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt gần 424,87 tỷ USD, tăng 20,9% so với năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 213,77 tỷ USD, tăng 21,1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 211,1 tỷ USD, tăng 20,8%.
 
Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 12/2017 ước tính thâm hụt 500 triệu USD, bằng 2,6% kim ngạch xuất khẩu. Như vậy, cả năm 2017, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam dự kiến thặng dư 2,67 tỷ USD, cao hơn gần 900 triệu USD so với con số xuất siêu của năm 2016 (gần 1,78 tỷ USD ).
 
Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu
 
Điện thoại các loại & linh kiện: ước tính xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 12/2017 là 3,7 tỷ USD, giảm 19,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 12/2017, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 45,09 tỷ USD, tăng tới 31,4% so với năm trước.
 
Hàng dệt may: ước tính trong tháng 12/2017, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 2,35 tỷ USD, tăng 8,4% so với tháng trước và nâng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may năm 2017 lên 25,93 tỷ USD, tăng 8,8% so với năm trước.
 
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng 12/2017 ước tính đạt 2,2 tỷ USD, giảm 16,2% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong năm 2017 ước tính là 25,88 tỷ USD, tăng 36,5% so với năm trước.
 
Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: trị giá xuất khẩu trong tháng 12/2017 ước tính đạt 1,15 tỷ USD, giảm 3,8% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong năm 2017 ước tính là 12,79 tỷ USD, tăng 26,4% so với năm trước.
 
Hàng giày dép: trị giá xuất khẩu trong tháng 12/2017 ước tính đạt 1,45 tỷ USD, tăng 6% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 12 tháng/2017 lên 14,64 tỷ USD, tăng 12,6% so với năm trước.
 
Hàng thủy sản: ước tính trong tháng 12/2017, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước là 750 triệu USD, giảm 2,4% so với tháng trước. Qua đó, nâng kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản năm 2017 lên 8,35 tỷ USD, tăng 18,5% so với năm trước.
 
Phương tiện vận tải và phụ tùng: trị giá xuất khẩu trong tháng 12/2017 ước tính là 600 triệu USD, tăng 1,9% so với tháng trước, nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong năm 2017 lên gần 7 tỷ USD, tăng 15% so với năm 2016.
 
Gỗ và sản phẩm gỗ: trị giá xuất khẩu trong tháng 12/2017 ước tính là  700 triệu USD, tăng 0,7% so với tháng trước. Qua đó, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong năm 2017 lên 7,6 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm trước.
 
Cà phê: xuất khẩu trong tháng 12/2017 ước tính là 140 nghìn tấn, tăng 39,3% so với tháng trước và trị giá là 287 triệu USD, tăng 32,5%. Lượng xuất khẩu cà phê trong năm 2017 ước đạt 1,4 triệu tấn với trị giá đạt 3,21 tỷ USD, giảm 20,1% về lượng và giảm 3,7% về trị giá so với năm 2016.
 
Dầu thô: xuất khẩu trong tháng 12/2017 ước tính đạt 600 nghìn tấn, tăng 58,2% so với tháng trước và trị giá là 300 triệu USD, tăng 67,1%. Lượng xuất khẩu dầu thô trong năm 2017 ước đạt 6,87 triệu tấn, trị giá ước đạt 2,9 tỷ USD, tăng 0,3% về lượng và tăng 23% về trị giá so với năm trước.
 
Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu
 
Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 12/2017 là 3,5 tỷ USD, tăng 0,1% so với tháng trước. Ước tính đến hết năm 2017, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 37,5 tỷ USD, tăng 34,4% so với năm trước.
 
Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 12/2017 là 2,9 tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 12/2017, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 33,64 tỷ USD, tăng 17,9% so với năm 2016.
 
Điện thoại các loại và linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 12/2017 là 1,7 tỷ USD, giảm 1,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 12/2017, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 16,18 tỷ USD, tăng 53,2% so với năm trước.
 
Vải các loại: ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 12/2017 là 1,1 tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 12/2017, nhập khẩu vải các loại là 11,45 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2016.
 
Sắt thép các loại: ước tính trong tháng 12/2017 nhập khẩu 1,2 triệu tấn, tăng 1% và trị giá là 836 triệu USD, tăng 5,7% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong năm 2017 ước đạt 15,09 triệu tấn, giảm 17,7% và trị giá là 9,1 tỷ USD, tăng 13% so với năm trước.
 
Chất dẻo nguyên liệu: ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 12/2017 là 450 nghìn tấn, trị giá là 700 triệu USD, tăng 9,4% về lượng và 8,7% về trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 12/2017, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 4,9 triệu tấn, trị giá là 7,36 tỷ USD, tăng 8,7% về lượng và tăng 17,5% về trị giá so với năm trước.
 
Kim loại thường khác: ước tính trong tháng 12/2017 là 130 nghìn tấn, tăng 3% và trị giá là 517 triệu USD, tăng 3,4% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 12 tháng/2017 ước đạt 1,51 triệu tấn, giảm 19,3% và tổng kim ngạch ước đạt 5,45 tỷ USD, tăng 13,1% về trị giá so với năm trước.
 
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 12/2017 là 460 triệu USD, tăng 0,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 12/2017, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước là 5,46 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2016.
 
Xăng dầu các loại: nhập khẩu trong tháng 12/2017 ước tính là 1,15 triệu tấn, giảm 1,6% so với tháng trước và trị giá là 696 triệu USD, giảm 0,6%. Lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong 12 tháng/2017 ước đạt 12,84 triệu tấn, trị giá ước đạt hơn 7 tỷ USD, tăng 9,2% về lượng và tăng 37,7% về trị giá so với năm trước.
 
Sản phẩm hóa chất: nhập khẩu sản phẩm hóa chất trong tháng 12/2017 ước tính là 440 triệu USD, tăng 3,7% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 12/2017, nhập khẩu mặt hàng này là 4,56 tỷ USD, tăng 19,6% so với năm 2016.
 
V.H
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tòa soạn: P.509, Tầng 5, Toà nhà Bộ Công Thương
Số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Tel: 04.3715-2179/ Fax : 04.3715-2202/ Email : toasoan@dntm.vn
GPXB: GPXB: Số 214/GP-TTĐT cấp ngày 17/11/2016.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại giữ bản quyền nội dung trên website này.
Hotline toà soạn: 0913535939
Văn phòng phía Nam: 0982002424