hoc tap Bac

Số tạp chí mới

Liên kết

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính

Đăng lúc: Thứ sáu - 14/09/2018 07:05
(DNTM) Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC của Bộ Tài chính

Tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC của Bộ Tài chính

Trong công tác chỉ đạo điều hành, trong năm 2017 và 8 tháng đầu năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành 09 Quyết định về các chương trình, kế hoạch triển khai công tác CCHC, cải cách TTHC, trong đó phân công các nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ, hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai công tác CCHC một cách đồng bộ và toàn diện đối với tất cả các lĩnh vực.
 
Ban hành 01 Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC trong lĩnh vực tài chính. Theo đó, đã đề ra các giải pháp, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhằm khắc phục những hạn chế và đẩy mạnh triển khai công tác CCHC trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phấn đấu các chỉ số cải cách đạt chuẩn xếp hạng các nước ASEAN 4 và hướng tới tiêu chuẩn của các nước OECD.
 
Về cải cách thủ tục hành chính, Bộ đã ban hành 20 Quyết định công bố 258 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính, trong đó đã sửa đổi, đơn giản hóa 141 TTHC và bãi bỏ 20 TTHC. Trình Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 09/10/2017 về phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, đề xuất đơn giản hóa đối với 90 TTHC.
 
Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 832/QĐ-BTC ngày 31/5/2018 về việc phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 190/370 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, đạt 51,4% theo yêu cầu của Chính phủ. Trên cơ sở đó, đã kiến nghị sửa đổi 6 Luật và 16 Nghị định của Chính phủ liên quan đến điều kiện kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
 
Đồng thời ban hành Quyết định số 1050/QĐ-BTC ngày 29/6/2018 phê duyệt phương án cắt giảm chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Theo đó, đề xuất cắt giảm 122/443 báo cáo, đạt 27,53%, vượt mức yêu cầu tại Quyết định số 559/QĐ-TTg là 20%, đề xuất đơn giản hóa 208/443 báo cáo, đạt 46,95%. Xây dựng lộ trình đảm bảo 100% báo cáo được thực hiện theo phương thức điện tử.
 
Trong năm 2018, tại Hội nghị Công bố báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC năm 2018 (APCI 2018), Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Chính phủ đã công bố báo cáo đánh giá nhóm TTHC thuế đứng thứ nhất, nhóm TTHC hải quan đứng thứ ba trong 08 nhóm TTHC được đưa vào đánh giá. Theo khảo sát của VCCI, có đến 71% người nộp thuế được hỏi hài lòng với kết quả cải cách của cơ quan thuế trong những năm qua.
 
Công tác hiện đại hóa quản lý của Bộ Tài chính thời gian qua cũng được đẩy mạnh đồng bộ với cải cách thể chế và cải cách TTHC. Trước yêu cầu cao về việc thay đổi phương thức quản lý (tiền kiểm sang hậu kiểm), việc hiện đại hoá nhất là ứng dụng công nghệ thông tin không những là yêu cầu mà còn là nhiệm vụ cấp bách tạo nền tảng thực hiện hệ thống thông tin quản lý tài chính Chính phủ.
 
Đến nay, Bộ đã cập nhật đầy đủ 961 TTHC trên Cổng Thông tin điện tử ngành Tài chính, trong đó 167 TTHC đã được cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 271 thủ tục hành chính đã được cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tài chính triển khai theo mô hình một hệ thống tập trung. Tổng số đơn vị thuộc Bộ đã triển khai: 5 đơn vị. Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua phần mềm Một cửa điện tử của Bộ: 13.979.641 hồ sơ.
 
Kết quả nổi bật về hiện đại hóa trong lĩnh vực thuế, hải quan
 

Lĩnh vực thuế: Triển khai mở rộng dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử trên 63/63 tỉnh, thành phố; Xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống cấp hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; Nghiên cứu triển khai thực hiện phương thức điện tử đối với các dịch vụ: dịch vụ nộp thuế đối với đất đai, hộ cá nhân; dịch vụ nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đảm bảo tiết kiệm thời gian và chi phí thực hiện.
 
Lĩnh vực hải quan: Tiếp tục duy trì, đảm bảo vận hành thông suốt, ổn định 24/7 hệ thống VNACCS/VCIS; Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia: Tính đến 15/8/2018, đã có 11 Bộ, ngành tham gia kết nối với 68 TTHC trên 1,4 triệu bộ hồ sơ và trên 23,4 nghìn doanh nghiệp tham gia; Triển khai Cơ chế một cửa ASEAN: đã chính thức trao đổi thông tin C/O mẫu D điện tử với 04 nước ASEAN (Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan).
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính (CCHC) trong ngành Tài chính vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài chính tính ổn định chưa cao, một số văn bản còn phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Số lượng TTHC lĩnh vực tài chính còn lớn (961 TTHC), việc công bố, công khai thủ tục hành chính còn chậm, chưa đúng quy định, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC một số lĩnh vực còn hạn chế. Bộ máy hành chính còn cồng kềnh; chất lượng đội ngũ công chức, viên chức còn chưa đồng đều, kỷ cương, kỷ luật hành chính một số nơi còn chưa nghiêm.
 
Thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai, đẩy mạnh công tác cải cách TTHC để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và hoàn thành cơ bản hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của ngành, ban hành kiến trúc Chính phủ điện tử theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; triển khai hệ thống thông tin GFMIS; công bố, cập nhật danh mục các dịch vụ hành chính công, điều kiện kinh doanh trên cổng thông tin điện tử của Bộ và các cơ quan, đơn vị; phấn đấu 100% TTHC thực hiện các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 và 4 đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và người dân…
 
V.H
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tòa soạn: P.509, Tầng 5, Toà nhà Bộ Công Thương
Số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Tel: 04.3715-2179/ Fax : 04.3715-2202/ Email : toasoan@dntm.vn
GPXB: GPXB: Số 214/GP-TTĐT cấp ngày 17/11/2016.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại giữ bản quyền nội dung trên website này.
Hotline toà soạn: 0913535939
Văn phòng phía Nam: 0982002424