Số tạp chí mới

Liên kết

Đột phá mới trong thu, nộp thuế điện tử

Đăng lúc: Thứ ba - 31/10/2017 19:44
(DNTM) Sáng 31/10, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan (TCHQ) tổ chức họp báo chuyên đề “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7” và “Triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực hải quan”.
Toàn cảnh buổi họp báo chuyên đề

Toàn cảnh buổi họp báo chuyên đề

Theo chia sẻ của đại diện Cục Thuế xuất nhập khẩu (TCHQ), thời gian qua, TCHQ đã phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại thực hiện nhiều giải pháp để rút ngắn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp. Đến nay, việc nộp tiền tại các tổ chức tín dụng, đặc biệt là 36 ngân hàng thương mại phối hợp thu với TCHQ đã phát huy hiệu quả, hỗ trợ cho việc nộp tiền của người nộp thuế. Tỷ lệ thanh toán, nộp tiền điện tử qua ngân hàng phối hợp thu, Kho bạc Nhà nước năm 2016 tương đối cao (chiếm khoảng 90% tổng thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan).
 
Tuy nhiên, việc nộp thuế qua ngân hàng phối hợp thu vẫn chưa hỗ trợ cho người nộp thuế chuyển tiền ngoài giờ giao dịch (cut off time: COT) tức sau giờ làm việc và ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, chưa thuận tiện khi giao dịch nộp tiền, chưa đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của nộp thuế điện tử là mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, vẫn phụ thuộc vào hoạt động giao dịch trực tiếp giữa người nộp thuế với nhân viên hải quan, kho bạc, ngân hàng; chưa rút ngắn thời gian nộp thuế cho tất cả các giao dịch nộp tiền.
 
Để khắc phục một số hạn chế nêu trên, căn cứ các văn bản luật và dưới luật; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của ngành Hải quan; căn cứ Quyết định 168/QĐ-TCHQ ngày 24/01/2017 của TCHQ về chương trình trọng tâm năm 2017 của TCHQ, ngày 21/6/2017 TCHQ đã ban hành Quyết định số 2082/QĐ-TCHQ về việc phê duyệt đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7”.Ngay sau đó, ngày 22/6/2017 TCHQ đã ban hành Quyết định số 2121/QĐ-TCHQ thành lập Tổ xây dựng, triển khai Đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7”và chính thức xây dựng kế hoạch chi tiết đưa vào triển khai, thiết kế trên hệ thống, trong đó Cục Thuế xuất nhập khẩu là đơn vị chủ trì phối hợp với Cục CNTT & TKHQ và một số đơn vị liên quan triển khai thực hiện.
 
So với việc thu, nộp thuế điện tử theo giờ làm việc trước đây, việc thực hiện Đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7” giúp đơn giản hóa thủ tục nộp tiền thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp, mở thêm kênh thanh toán cho người nộp thuế.
 
Điểm mới nổi bật của việc triển khai Đề án nộp thuế và thông quan 24/7
 
Đây là bước đột phá trong công tác thu nộp thuế và thu khác, tạo thuận lợi và hỗ trợ người nộp thuế được nộp tiền mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, hạn chế tối đa việc thanh toán bằng tiền mặt; đảm bảo thông tin nộp tiền được thanh khoản thuế kịp thời, chính xác; giảm thời gian nộp thuế; tránh sai sót trong quá trình thu nộp thuế và thu khác khi hạch toán đối với doanh nghiệp và cả đối với cơ quan quản lý thu.
 
Đồng thời thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp thuế, qua đó rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp xuống bằng mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4 theo yêu cầu của Chính phủ.
 
Việc Đề án đi vào thực hiện được cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội, các ngân hàng thương mại, cơ quan hải quan, Kho bạc Nhà nước đặc biệt quan tâm, thể hiện sau kết quả tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn và triển khai thực hiện “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7” tại 3 miền Bắc, Trung, Nam do TCHQ tổ chức, số lượng các đại biểu tham dự rất đông: 1.230 đại biểu so với dự kiến 900 đại biểu, trong đó phần lớn là cộng đồng doanh nghiệp.
 
Nhiều lợi ích thiết thực từ việc nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
 
Đối với người nộp thuế
 
Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục nộp tiền thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp, mở thêm kênh thanh toán cho người nộp thuế. Chủ động nộp tiền thuế tại bất kỳ nơi nào có internet, vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện.
 
Việc nộp thuế không phụ thuộc vào thời gian làm việc, địa điểm làm việc của các cơ quan thu như: ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, Hải quan.
 
Tránh sai sót các chỉ tiêu thông tin trong việc lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, thống nhất với dữ liệu gốc của cơ quan hải quan, đảm bảo trừ nợ chính xác, đảm bảo thông quan hàng hóa ngay sau khi có thông tin xác nhận đã nộp thuế từ ngân hàng phối hợp thu.
 
Đối với cơ quan hải quan
 
Tiết kiệm nhân lực, đảm bảo an toàn trong công tác quản lý, đơn giản quy trình thu nộp thuế. Đảm bảo trừ nợ chính xác khoản nợ thuế kịp thời ngay sau khi doanh nghiệp nộp thuế, chấm dứt tình trạng cưỡng chế nhầm doanh nghiệp sau khi đã nộp thuế. Hạn chế tối đa phải điều chỉnh chứng từ nộp tiền còn sai sót thông tin. Tăng mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư quốc tế.
 
Đối với ngân hàng thương mại phối hợp thu
 
Phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán cho các khách hàng. Thu hút thêm khách hàng tiềm năng. Hạn chế các chứng từ nộp tiền sai sót thông tin cần phải tra soát.
 
Triển khai thí điểm nộp thuế điện tử 24/7
 
Trên cơ sở mô hình nộp tiền thuế qua ngân hàng thương mại phối hợp thu, việc nâng cấp Cổng thanh toán điện tử Hải quan cho phép người nộp thuế được lập bảng kê nộp thuế trực tiếp trên Cổng thanh toán điện tử Hải quan mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện có kết nối với internet và được ngân hàng xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế thành công ngay sau khi nhận được yêu cầu chuyển tiền nộp thuế và thực hiện thông quan ngay hàng hóa.
 
Với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, TCHQ xác định Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 cần phải đưa vào xây dựng, hoàn thiện hệ thống, cơ sở pháp lý với các ngân hàng triển khai gấp ngay trong năm 2017 có sản phẩm cung cấp cho người nộp thuế. Theo kế hoạch đề án đã được phê duyệt là hoàn thành và đưa vào triển khai trong tháng 11/2017. Vì vậy, các đơn vị nghiệp vụ và công nghệ thông tin thuộc TCHQ và các ngân hàng phối hợp thu, đặc biệt là 5 ngân hàng triển khai thí điểm (bao gồm: VCB, VIETINBANK, BIDV, MBBANK, TECHCOMBANK) đã phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện chương trình, nâng cấp Cổng thanh toán điện tử Hải quan, hoàn thành nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa TCHQ và các ngân hàng.
 
Đến nay, chương trình Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 đã được hoàn thiện  để người nộp thuế được cập nhật thông tin chữ ký số cho nộp thuế, đăng ký trước ủy quyền trích nợ và kê khai, lập giấy nộp tiền trên Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7.
 
Ngày 23/10/2017 TCHQ và 05 ngân hàng thí điểm cùng nhau ký kết Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước đáp ứng Thông tư 184/2015/TT-BTC ngày 217/11/2015 và Đề án Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7 và công bố triển khai chính thức nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.
 
Đối với các ngân hàng thương mại phối hợp thu chưa tham gia thí điểm lần này, các ngân hàng chủ động nâng cấp hệ thống theo chuẩn dữ liệu và quy trình trao đổi thông tin theo Quyết định số 2596/QĐ-TCHQ ngày 31/7/2017  và tinh thần cuộc họp giữa TCHQ với các ngân hàng phối hợp thu vào tháng 7 và tháng 8 năm 2017. TCHQ (Cục CNTT&TKHQ và Cục Thuế XNK) sẽ phối hợp và hỗ trợ các ngân hàng khi nâng cấp hệ thống, đồng thời sẽ thống nhất về nội dung Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu đáp ứng Thông tư 184/2015/TT-BTC ngày 217/11/2015 và Đề án Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7.
 
Ngày 20/10/2017, Cục Thuế XNK đã có công văn số 4043/TXNK-DTQLT và 4044/TXNK-DTQLT thông báo kết hoạch triển khai và danh sách đầu mối hỗ trợ gửi các ngân hàng phối hợp thu và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố để chủ động, kịp thời xử lý và tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
 
Việt Hằng
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tòa soạn: P.509, Tầng 5, Toà nhà Bộ Công Thương
Số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Tel: 04.3715-2179/ Fax : 04.3715-2202/ Email : toasoan@dntm.vn
GPXB: GPXB: Số 214/GP-TTĐT cấp ngày 17/11/2016.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại giữ bản quyền nội dung trên website này.
Hotline toà soạn: 0913535939
Văn phòng phía Nam: 0982002424