hoc tap Bac

Số tạp chí mới

Liên kết

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng - Tạo thuận lợi tối đa cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp

Đăng lúc: Thứ hai - 17/12/2018 07:44
(DNTM) Với khối lượng công việc khá nhiều trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành như quản lý, tổ chức thu - chi các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)… thì cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành BHXH.
Ông Đàm Lực Sĩ - Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng

Ông Đàm Lực Sĩ - Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng

Để phản ánh những nỗ lực của BHXH tỉnh Sóc Trăng trong công tác cải cách TTHC, nhằm tạo sự thuận lợi tối đa cho người dân, cũng như các tổ chức và doanh nghiệp, phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại đã phỏng vấn ông Đàm Lực Sĩ - Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng khi thời gian gần đây, giải quyết TTHC thông qua hình thức giao dịch điện tử, thì công tác này càng đem lại kết quả khả quan hơn.
 
Phóng viên (PV): Đề nghị ông cho biết những đổi mới trong quản lý điều hành và hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính của BHXH tỉnh Sóc Trăng?
 
Ông Đàm Lực Sĩ - Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng: Để công việc thực hiện thuận lợi và nhanh chóng hơn, BHXH tỉnh Sóc Trăng luôn xác định mục tiêu cải cách TTHC là nhằm kiểm soát các văn bản, quy trình, thủ tục, đảm bảo sao cho đơn giản, dễ hiểu, tiết kiệm được thời gian, chi phí của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp khi giao dịch. Đặc biệt, năm qua, thực hiện Nghị định số 166/2016/NĐ-CP, ngày 24/12/2016 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết về TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, BHXH tỉnh đã triển khai tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách TTHC như đẩy mạnh việc thực hiện giao dịch điện tử trong kê khai, nộp hồ sơ cấp sổ BHXH và thẻ BHYT… Riêng với thủ tục hồ sơ giấy, ngoài việc tiếp nhận và trả tại bộ phận một cửa, ngành BHXH còn ký hợp đồng với ngành Bưu điện chuyển phát hồ sơ qua dịch vụ bưu chính do cơ quan BHXH trả cước phí. Thông qua các giao dịch này, đã giúp Ngành BHXH thực hiện tốt hơn trong việc giải quyết hồ sơ, giảm đáng kể lượng hồ sơ tồn đọng cũng như rút ngắn thời gian, chi phí cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi giao dịch.
 
Tính đến hết tháng 10/2018, tổng số hồ sơ tiếp nhận trong toàn tỉnh là 13.975 hồ sơ. Trong đó: tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính là 1.567 hồ sơ, trong đó nhận thực tế qua Bưu điện là 1.552 hồ sơ (chiếm 99,04%); nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa là 8.250 hồ sơ; nhận qua giao dịch điện tử là 4.158 hồ sơ. Bên cạnh đó, tổng số hồ sơ đã trả trong kỳ là 13.581 hồ sơ. Trong đó: trả qua bưu chính là 2.860 hồ sơ (trả thực tế qua Bưu điện 2.849 hồ sơ, chiếm 99,62%); trả trực tiếp tại bộ phận một cửa là 6.712 hồ sơ; số hồ sơ không phải trả (như điều chỉnh lương, báo giảm do nghỉ thai sản…) là 4.009 hồ sơ.
 
BHXH tỉnh cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát các văn bản, phát hiện những nội dung bất cập, hạn chế, gây khó khăn cho nhân dân, qua đó đề xuất bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện theo nguyên tắc: đơn giản hoá, minh bạch, rút gọn đầu mối và rút ngắn thời gian giải quyết các chế độ; niêm yết công khai thủ tục, quy trình, biểu mẫu hồ sơ, thời gian giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, tạo sự minh bạch và thuận tiện cho nhân dân tham gia và thụ hưởng. Những cải cách này đã giúp người dân và các đối tượng tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc thực hiện các TTHC về BHXH, BHYT.
 
Các viên chức đã phát huy được tinh thần phục vụ nhân dân, luôn niềm nở, vui vẻ, thoải mái và hướng dẫn cụ thể, cặn kẽ những chính sách, thủ tục, hồ sơ cho người dân cũng như các đối tượng tham gia và thụ hưởng các chính sách. Các hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ, chính sách tại cơ quan luôn đảm bảo theo đúng quy định, không để tồn đọng nên viên chức trong đơn vị thường làm thêm sau giờ hành chính để giải quyết hết các công việc còn lại trong ngày, đảm bảo cho các đối tượng được hưởng các chế độ kịp thời, nhanh chóng, tạo được niềm tin và sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân khi đến đơn vị liên hệ công việc hay giải quyết chế độ, chính sách.


Cấp thẻ Bảo hiểm trực tiếp cho người dân
 
PV: Những khó khăn và thách thức phát sinh đối với BHXH tỉnh Sóc Trăng nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ BHXH, BHYT theo hướng phục vụ?
 
Ông Đàm Lực Sĩ - Giám đốc BHXH Sóc Trăng: Bên cạnh những mặt đã làm được, BHXH tỉnh cũng nhìn nhận những mặt còn hạn chế cần được khắc phục trong thực hiện cải cách TTHC. Thời gian đầu thực hiện hình thức giao dịch điện tử, thao tác sử dụng phần mềm còn hạn chế, nhất là đối với tuyến cơ sở nhưng BHXH tỉnh Sóc Trăng cũng đã khắc phục dần, không để tình trạng quá hạn hồ sơ. Riêng việc nhận và trả hồ sơ qua bưu chính, theo phản ánh của người tham gia BHXH, BHYT, đôi lúc cũng còn chậm trễ, bị thất lạc hay nhận không đúng, không đủ hồ sơ… nhưng cũng dần được BHXH tỉnh và các đơn vị trực thuộc quan tâm chấn chỉnh. Thời gian tới BHXH tỉnh sẽ quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức của đơn vị, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. BHXH tỉnh dự kiến sẽ soạn thảo Bộ TTHC về các vấn đề có liên quan do BHXH Việt Nam ban hành để nhân viên bưu chính đối chiếu khi giao nhận, tránh trường hợp sai sót, thất thoát cho đối tượng giao dịch. Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại lý thu, đại lý chi trả, nhân rộng mô hình cấp thẻ BHYT lưu động tại vùng nông thôn…


Tọa đàm về chính sách BHYT trên Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng     

PV: Để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII, từ nay đến năm 2020 BHXH tỉnh Sóc Trăng sẽ tập trung vào mục tiêu trọng tâm nào?
 
Ông Đàm Lực Sĩ - Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng: Để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII, từ nay đến năm 2020, BHXH tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu nỗ lực vượt lên những khó khăn, quyết tâm hoàn thành thắng lợi và toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm.
 
Theo đó, tiếp tục phối hợp với các đơn vị hữu quan triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ 7 khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể có liên quan triển khai nhiệm vụ của ngành ngay từ đầu năm; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người tham gia; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm nhằm ngăn ngừa hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN, hạn chế tình trạng mất cân đối quỹ BHYT. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và giảm tỷ lệ nợ đọng do BHXH Việt Nam giao; phối hợp với sở, ngành có liên quan, tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kịp thời kinh phí hỗ trợ mua BHYT cho các đối tượng chính sách theo quy định. Nâng cao năng lực quản lý quỹ BHXH, BHYT, BHTN; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, ứng dụng hiệu quả các phần mềm do BHXH Việt Nam chuyển giao.
 
Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, phấn đấu 100% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp ngành Y tế hướng dẫn các cơ sở KCB triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm giám định BHYT, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt các giải pháp quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ BHYT, tạo niềm tin của nhân dân về chính sách BHYT. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC; Gắn kết chặt chẽ thực hiện các nội dung cải cách hành chính với duy trì, phát triển, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008; Phấn đấu cùng toàn ngành giảm thời gian thực hiện các thủ tục BHXH còn 45 giờ/năm. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp cả về nội dung và hình thức, phấn đấu xây dựng Ngành BHXH ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đã giao cho.
 
PV: Cảm ơn ông! Chúc BHXH tỉnh Sóc Trăng sẽ có nhiều thành công mới góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội tại địa phương.
 
PV: Chung Thắng
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tòa soạn: P.509, Tầng 5, Toà nhà Bộ Công Thương
Số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Tel: 04.3715-2179/ Fax : 04.3715-2202/ Email : toasoan@dntm.vn
GPXB: GPXB: Số 214/GP-TTĐT cấp ngày 17/11/2016.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại giữ bản quyền nội dung trên website này.
Hotline toà soạn: 0913535939
Văn phòng phía Nam: 0982002424