Số tạp chí mới

Liên kết

Bộ Công Thương: Nhiệm vụ trọng tâm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong năm 2018

Đăng lúc: Thứ ba - 05/06/2018 07:20
(DNTM) Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-BCĐ389 ngày 22/02/ 2018 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương xây dựng Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2018.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả
 
Một trong những nhiệm vụ đi kèm giải pháp trọng tâm được Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương đặt ra là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Bộ Công Thương về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.      Cụ thể, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Quyết định số 05/QĐ-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ; Kế hoạch số 410/KH-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu; Kế hoạch số 1239/KH-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng; Quyết định số 1059/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Đề án Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến năm 2020; Quyết định 334/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về Kế hoạch đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo xuất xứ tại các địa bàn đến năm 2020.
 
Đối với nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách pháp luật liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Vụ Pháp chế được giao chủ trì, phối hợp, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Công Thương đúng tiến độ; bảo đảm chất lượng, hiệu quả của các văn bản quy phạm pháp luật.
 
Các đơn vị thuộc Bộ chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế nghiên cứu, rà soát, đánh giá, phát hiện những quy định bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý về thương mại, quản lý thị trường và xử lý vi phạm hành chính; kịp thời kiến nghị, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung. Đặc biệt là việc rà soát, chấn chỉnh, hoàn thiện chính sách thương mại biên giới, khu thương mại, chính sách kinh doanh hàng xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, không để các đối tượng lợi dụng buôn lậu, gian lận thương mại.
 
Trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, Cục Quản lý thị trường phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, giám sát, đôn đốc lực lượng Quản lý thị trường tăng cường triển khai đồng bộ các kế hoạch chuyên đề trọng điểm về: chống buôn lậu thuốc lá; chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu; phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh các mặt hàng giả kém chất lượng là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, vật tư nông nghiệp, bia, rượu, đồ uống; quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu và sử dụng hóa chất trong sản xuất, chế biến thực phẩm; kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh gas, khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG); đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo xuất xứ, phòng chống vi phạm về bản quyền, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Các đơn vị thuộc Bộ, chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công; Phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ cho lực lượng Quản lý thị trường trong việc thu thập thông tin, trao đổi nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan.
 
Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp
 
Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường chủ động đẩy mạnh công tác phối hợp, chia sẻ thông tin để triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó, chú trọng tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng như Hải quan, Biên phòng, Công an, Cảnh sát biển và các cơ quan Thanh tra chuyên ngành để xây dựng các phương án cụ thể kiểm tra, xử lý các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; kịp thời ngăn chặn việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường nội địa, đặc biệt là địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.
 
Tăng cường các hoạt động phối hợp với các hiệp hội, doanh nghiệp trong trao đổi thông tin, hỗ trợ chống buôn lậu, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; Thúc đẩy hợp tác quốc tế và xã hội hóa công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thông qua các hoạt động phối hợp, hỗ trợ từ phía các hiệp hội, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 
Ngoài ra, Cục Quản lý thị trường được giao phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra lực lượng Quản lý thị trường cả nước đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23/CT-BCT về thực hiện một số giải pháp cấp bách nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường; Chỉ thị số 14/CT-BCT về một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường nhằm nâng cao năng lực thực thi pháp luật của cơ quan, công chức làm công tác quản lý thị trường.
 
Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho công chức, người lao động để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao; đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để chấn chỉnh kịp thời những sai sót nghiệp vụ trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của cơ quan Quản lý thị trường. Hướng dẫn, đề xuất khen thưởng, động viên kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho buôn lậu.
 
Phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường cả nước tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của quần chúng nhân dân để cùng tham gia công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kiên quyết không tham gia, không tiếp tay cho vi phạm.
 
Năm 2017, các cơ quan chức năng đã phát hiện 225.837 vụ việc vi phạm, tăng 1,15% so với cùng kỳ năm 2016; thu nộp ngân sách nhà nước tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán tịch thu và công tác thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế đạt hơn 23.101 tỷ đồng, tăng 7,17% so với cùng kỳ năm 2016; khởi tố 1.637 vụ và 2.188 đối tượng.
 
Tuấn Vũ
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại số tháng 5/2018


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tòa soạn: P.509, Tầng 5, Toà nhà Bộ Công Thương
Số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Tel: 04.3715-2179/ Fax : 04.3715-2202/ Email : toasoan@dntm.vn
GPXB: GPXB: Số 214/GP-TTĐT cấp ngày 17/11/2016.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại giữ bản quyền nội dung trên website này.
Hotline toà soạn: 0913535939
Văn phòng phía Nam: 0982002424