Số tạp chí mới

Liên kết

Ngành Công Thương – Chuyển mình mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển đất nước

Đăng lúc: Thứ tư - 07/02/2018 02:04
(DNTM) Năm 2017 đánh dấu bước chuyển mình về chất lượng hoạt động nhiều mặt của ngành Công Thương, đồng thời là động lực mạnh mẽ cho việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch của ngành trong năm 2018.
Nguồn số liệu: Tổng cục Thống kê

Nguồn số liệu: Tổng cục Thống kê

Dấu ấn của tái cơ cấu nội bộ ngành
 
Đây là năm ngành Công Thương đạt được những kết quả tích cực và toàn diện trên các mặt công tác. Tất cả các chỉ tiêu được Quốc hội, Chính phủ giao cho ngành Công Thương đều thực hiện đạt và vượt, trong đó nhiều chỉ tiêu có mức vượt khá ngoạn mục đóng góp đáng kể vào bức tranh kinh tế - xã hội sáng màu của cả nước.
 
Sản xuất công nghiệp năm qua tăng trưởng mạnh với chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 9,4%, cao hơn nhiều so với mức tăng 7,4% của năm 2016 và vượt kế hoạch đặt ra từ đầu năm (tăng 7,1 - 8%). Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng cao 14,5%, là động lực chính cho tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp trong năm qua.
 
Năm 2017 còn là một năm đặc biệt thành công của xuất khẩu hàng hóa, được Thủ tướng Chính phủ đánh giá là một trong những điểm sáng nhất của ngành Công Thương năm 2017. Lần đầu tiên, xuất khẩu của Việt Nam đã vượt mốc 200 tỷ USD, tăng trưởng trên 21%, mức tăng rất ấn tượng trong bối cảnh tăng trưởng thương mại toàn cầu vẫn đang ở mức thấp, nhiều thị trường quay trở lại xu hướng bảo hộ trong nước, hạn chế nhập khẩu. Có gần 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Chúng ta cũng kiểm soát tốt khâu nhập khẩu, qua đó tạo thặng dư thương mại 2,7 tỷ USD. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để góp phần bảo đảm cho các cân đối vĩ mô khác của nền kinh tế.Công tác khai thác cơ hội từ cam kết hội nhập đã được thực hiện hiệu quả hơn nhiều năm trước, công tác xử lý các vấn đề phát sinh từ hội nhập cũng được xử lý bài bản hơn.
 
Thương mại nội địa năm qua tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng với tốc độ tăng tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ xã hội ở mức 2 con số (cả năm đạt 10,9%), cùng với xuất khẩu và đầu tư là trụ đỡ quan trọng để góp phần vào bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung của cả nước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả nước năm 2017 ở mức dưới 4%. Công tác quản lý thị trường được tổ chức triển khai bài bản, quyết liệt hơn, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước phát triển được thực hiện ngày càng hiệu quả.
 
Đặc biệt, việc ngành Công Thương cấu trúc lại bộ máy với thái độ “dũng cảm, không sợ va chạm” thông qua việc thu gọn đầu mối từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị trực thuộc Bộ; cắt giảm 72 đơn vị cấp phòng được lãnh đạo Chính phủ và các Bộ, ngành khác nêu gương trong rất nhiều hội nghị, sự kiện. Bộ cũng đã tích cực xử lý 12 dự án thua lỗ và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thoái vốn khỏi Sabeco, được đánh giá một hình mẫu cho cổ phần hóa doanh nghiệp thời gian tới.
 
Tiên phong cắt giảm thủ tục hành chính
         
Không chỉ mạnh dạn tái cơ cấu bộ máy tổ chức của ngành, năm 2017 cũng ghi dấu ấn đậm nét của ngành Công Thương về tiên phong, đi đầu cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh không còn phù hợp, triển khai mạnh dịch vụ công trực tuyến gắn với đơn giản hóa thủ tục hành chính.
 
Cụ thể, Bộ đã cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh không còn phù hợp (chiếm 55,3% tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương); xóa bỏ khoảng 420 mã trong tổng số 720 mã HS phải kiểm tra trước thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, đạt tỷ lệ xóa bỏ lên tới 58,3%; cắt giảm và đơn giản hóa 183 trong tổng số 451 thủ tục hành chính của Bộ; triển khai 161 trong tổng số 298 dịch vụ công trực tuyến của Bộ ở cấp độ 3 và cấp độ 4 thông qua một Cổng dịch vụ công trực tuyến thống nhất của Bộ Công Thương.
         
Công tác xây dựng dự án Luật, cải cách thể chế được Bộ hoàn thành đúng kế hoạch, số lượng đầu việc giao. Trong đó đáng chú ý là 2 dự án Luật do Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì xây dựng (gồm Luật Quản lý ngoại thương và Luật Cạnh tranh sửa đổi), trong đó Luật Quản lý ngoại thương đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2017), dự án Luật Cạnh tranh dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 5 theo đúng thời hạn đề ra.Các mặt công tác khác như nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực... trong ngành Công Thương tiếp tục được tập trung đẩy mạnh.
 
Đặc biệt, Bộ Công Thương là một trong số ít Bộ, ngành được các Bộ, ngành khác đánh giá cao về sự phối hợp hiệu quả, kịp thời trong thực hiện các nhiệm vụ chung do Quốc hội, Chính phủ giao.
 
Vào cuộc đồng bộ để hoàn thành xuất sắc, toàn diện Kế hoạch năm 2018
         
Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của ngành.
         
Thứ nhất, tiếp tục tập trung vào xây dựng, hoàn thiện thể chế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư kinh doanh, khơi dậy các nguồn lực phục vụ phát triển công nghiệp, thương mại. Gắn với đó là việc tiếp tục cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến ngành Công Thương.
         
Thứ hai, đẩy nhanh quá trình thực hiện các mục tiêu tái cơ cấu ngành theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gắn với triển khai mạnh mẽ và thực chất cuộc Cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư trong các lĩnh vực hoạt động của ngành.
 
Thứ ba, rà soát, cân đối lại tổng thể cơ cấu các nguồn năng lượng và thực hiện các cơ chế chính sách, biện pháp để bảo đảm cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong dài hạn và theo hướng bền vững trên cơ sở huy động sự tham gia mạnh mẽ hơn của khu vực kinh tế ngoài nhà nước.Trong đó, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tập trung để tính toán, cân đối lại bài toán năng lượng phục vụ phát triển KT-XH đất nước, đặc biệt là vấn đề về cơ cấu năng lượng tái tạo và năng lượng không tái tạo trong phát triển điện năng; tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, than đá...
         
Thứ tư, tập trung hoàn thành việc xử lý căn bản các tồn tại, yếu kém của các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành Công Thương, bảo đảm đến năm 2020 sẽ hoàn thành việc xử lý dứt điểm các tồn tại, yếu kém ở các dự án này theo đúng lộ trình và phương án xử lý đã được phê duyệt.
         
Thứ năm, tập trung xử lý một cách căn bản hơn các vấn đề về xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường ngoài nước. Đổi mới, nâng cao hiệu quả của cơ chế phối hợp với các Bộ ngành, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp tạo sự kết nối, phối hợp đồng bộ hơn trong việc xử lý các vấn đề phát sinh trong thương mại quốc tế đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.
         
Thứ sáu, thực hiện đổi mới một cách căn bản công tác theo dõi, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế của Việt Nam, bảo đảm cho quá trình hội nhập của Việt Nam hiệu quả và bền vững hơn. Tập trung khai thác tốt các FTAs đã hoàn thành đàm phán, ký kết và có liệu lực thực thi. Tính toán lại chiến lược đàm phán các FTAs tiếp theo để bảo đảm lợi ích cao hơn cho đất nước trong bối cảnh mới - Đi vào các FTA song phương với các thị trường ngách mà ta có nhiều lợi thế.
         
Thứ bảy, nhanh chóng tổ chức lại lực lượng quản lý thị trường theo mô hình mới gắn với thay đổi phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng quản lý thị trường trên địa bàn cả nước; tạo bước chuyển quan trọng trong đấu tranh chống kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại. Qua đó, tạo lập môi trường lành mạnh, công bằng cho sản xuất và kinh doanh trong nước, trực tiếp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước.
         
Thứ tám, tổ chức triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm tạo sự chuyển biến căn bản và bền vững hơn cho khu vực thị trường trong nước, tiếp tục làm trụ đỡ quan trọng cho tăng trưởng kinh tế những năm tiếp theo.
 
Thứ chín, tiếp tục đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và tái cơ cấu các DNNN thuộc ngành Công Thương một cách thực chất, thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp theo đúng tinh thần của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.
  
►“Các đồng chí cần có một tầm nhìn mới, quyết tâm mới, đặc biệt là một chương trình hành động sống động, quyết liệt để ngành Công Thương hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu năm 2018, đặt nền tảng cao hơn, lâu dài hơn cho hội nhập phát triển đất nước(Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc)
 

Thanh Hà
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại số tháng 02/2018

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tòa soạn: P.509, Tầng 5, Toà nhà Bộ Công Thương
Số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Tel: 04.3715-2179/ Fax : 04.3715-2202/ Email : toasoan@dntm.vn
GPXB: GPXB: Số 214/GP-TTĐT cấp ngày 17/11/2016.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại giữ bản quyền nội dung trên website này.
Hotline toà soạn: 0913535939
Văn phòng phía Nam: 0982002424