hoc tap Bac

Số tạp chí mới

Liên kết

Quản lý tổng hợp vùng bờ: Các địa phương cần hợp sức

Đăng lúc: Thứ sáu - 14/12/2018 11:33
Ngày 27/5/2016, Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 914/QĐ-TTg, Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là Quyết định quan trọng nhằm đổi mới tư duy và phương thức quản lý tài nguyên biển nhằm khắc phục tính phân tán trong cách tiếp cận quản lý đơn ngành, theo lãnh thổ; tập trung vào giải quyết các vấn đề đa ngành, đa mục tiêu, liên vùng để hướng tới phát triển bền vững ở đới bờ về mặt môi trường, kinh tế và xã hội. Sau 2 năm triển khai kế hoạch này, các Bộ, ngành đã “vào cuộc” khá nhanh chóng và tích cực. Tuy nhiên, cần thêm sự hợp sức từ các địa phương bởi tại nhiều tỉnh, hoạt động một cách “cầm chừng” nên nhiều kế hoạch, dự án trên thực tế còn dang dở.
Các địa phương cần tích cực hơn trong thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ. Ảnh minh họa

Các địa phương cần tích cực hơn trong thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ. Ảnh minh họa

Trên “nóng” dưới “lạnh”?
 
Theo Quyết định số 914/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, cấp trung ương được giao triển khai 10 nhiệm vụ, trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì 8 nhiệm vụ; Bộ Khoa học và Công nghệ 1 nhiệm vụ; Bộ Giáo dục và Đào tạo 1 nhiệm vụ. Sau 2 năm triển khai, các cấp Bộ, ngành đã có nhiều chuyển biến, hiện đã có 1 nhiệm vụ đã hoàn thành; 5 nhiệm vụ đang triển khai; 4 nhiệm vụ chưa triển khai.
 
Tuy nhiên, đối với địa phương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển thực hiện nhiệm vụ số 11: Xây dựng và triển khai chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ tại 28 địa phương ven biển thì tính đến nay, chưa có địa phương nào triển khai lập Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ theo quy định tại Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về lập, điều chỉnh Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ do một trong các căn cứ lập chương trình là quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ chưa được ban hành (quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo) gây khó khăn trong quá trình triển khai tại các địa phương.
 
Đối với nhiệm vụ ban hành Chiến lược, Kế hoạch tại địa phương có kết quả khả quan hơn, hiện có 23 địa phương đã ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, đề án hoặc các dự án liên quan đến quản lý tổng hợp vùng bờ. Tuy nhiên vẫn còn địa phương mới đang trong giai đoạn xây dựng kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ (Ninh Bình), thậm chí có địa phương chưa quan tâm đến triển khai quản lý tổng hợp vùng bờ như tỉnh Tiền Giang.
 
Luật Tài nguyên, môi trường biển, hải đảo cũng quy định hàng năm các địa phương phải báo cáo hiện trạng vùng bờ làm cơ sở dữ liệu quan trọng để điều chỉnh hoạt động quản lý, khai thác, thế nhưng hiện mới chỉ có 09 địa phương có biển đã tổ chức xây dựng báo cáo hiện trạng vùng bờ trên địa bàn , một số địa phương đang chuẩn bị xây dựng hoặc đang triển khai xây dựng thông qua việc lồng ghép với các nhiệm vụ liên quan, còn lại các địa phương khác chưa xây dựng báo cáo hiện trạng vùng bờ trên địa bàn.
 
Cần những hành động cụ thể, liên kết chặt chẽ hơn
 
Đánh giá về những vấn đề còn tồn tại trong việc chưa thể triển khai thực thi các nhiệm vụ theo kế hoạch hành động, đại diện Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho rằng, do còn tồn tại tư duy quản lý theo ngành đang chi phối ở một số sở, ngành tại một số địa phương nên chưa có sự thống nhất cao về các khu vực dự kiến thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển nên ảnh hưởng đến tiến độ thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển của địa phương. Nhận thức của một số cán bộ, cộng đồng dân cư về quản lý tổng hợp vùng bờ còn hạn chế. Thậm chí cả lãnh đạo một số địa phương cũng chưa thực sự quan tâm cho quản lý tổng hợp vùng bờ.
 
Mặt khác, các văn bản quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chưa đầy đủ, các công cụ phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đang trong quá trình xây dựng (các quy hoạch sử dụng biển, hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo) trong khi quy hoạch theo ngành không tránh khỏi sự chồng chéo, thiếu hài hòa, gắn kết giữa các bên trong khai thác, sử dụng biển nên cũng làm hạn chế công tác xây dựng và triển khai phương thức quản lý tổng hợp vùng bờ ở các địa phương. Bên cạnh đó nhân lực các Chi cục Biển và Hải đảo vừa mỏng vừa thiếu kinh nghiệm, thậm chí một số cán bộ còn yếu chuyên môn nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tham mưu, xây dựng và tổ chức triển khai quản lý tổng hợp vùng bờ tại địa phương.
 
Một vấn đề cũng rất quan trọng cần được nói tới là công tác quản lý tổng hợp vùng bờ tích hợp nhiều hoạt động nên đòi hỏi nguồn vật lực rất lớn. Trong khi đó, nguồn lực tài chính dành cho các hoạt động quản lý tổng hợp vùng bờ còn hạn hẹp trong khi việc huy động từ các tổ chức trong và ngoài nước rất ít khả quan. Hạ tầng vật chất, trang thiết bị phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển nói chung, quản lý tổng hợp vùng bờ nói riêng ở các địa phương còn thiếu và lạc hậu. Hơn nữa, quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo cũng như công tác quản lý tổng hợp vùng bờ liên quan đến nhiều sở, ngành của địa phương nên trong quá trình phối hợp vẫn có tổ chức, cá nhân còn tư tưởng lợi ích ngành, đơn vị chi phối nên phối hợp mang tính chất đối phó, chưa chặt chẽ, chưa hiệu quả, chưa thực chất.
 
Để hoàn thành được Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, góp phần đưa Việt Nam mạnh, giàu về biển, hướng đến sự phát triển bền vững, ngoài việc phải rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng để hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, trong đó có quản lý tổng hợp vùng bờ, tập trung nguồn lực đầu tư thích đáng cho quản lý tổng hợp vùng bờ thì rất cần có sự chỉ đạo, điều hành nhất quán, kiên quyết, thông suốt từ trung ương đến địa phương trong công tác xây dựng, triển khai, kiểm tra các hoạt động quản lý tổng hợp vùng bờ. Nhất quán thực hiện cơ chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo (trong đó có công tác quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ) đã được quy định tại Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Đặc biệt là tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, địa phương có biển trong việc xây dựng, triển khai và kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật quản lý tổng hợp vùng bờ.
 
nguồn: Cổng TTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tòa soạn: P.509, Tầng 5, Toà nhà Bộ Công Thương
Số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Tel: 04.3715-2179/ Fax : 04.3715-2202/ Email : toasoan@dntm.vn
GPXB: GPXB: Số 214/GP-TTĐT cấp ngày 17/11/2016.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại giữ bản quyền nội dung trên website này.
Hotline toà soạn: 0913535939
Văn phòng phía Nam: 0982002424