Xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2018 dự kiến đạt hơn 482 tỷ USD

(DNTM) Tin từ Tổng cục Hải quan, xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2018 của Việt Nam dự kiến đạt 482,23 tỷ USD, tăng 12,6% so với năm 2017; cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam năm nay dự kiến thặng dư 7,21 tỷ USD.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2018 của Việt Nam dự kiến tăng 12,6% so với năm 2017. Ảnh minh họa: Đình Duy/DNTM
Cụ thể, trong tháng 12/2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 42,2 tỷ USD, giảm 2,6% so với tháng trước; trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 21 tỷ USD, giảm 3,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 21,2 tỷ USD, giảm 1,8%.
 
Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2018 của Việt Nam dự kiến đạt 482,23 tỷ USD, tăng 12,6% so với năm 2017; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 244,72 tỷ USD, tăng 13,8% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 237,51 tỷ USD, tăng 11,5%.
 
Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 12/2018 ước tính thâm hụt 200 triệu USD, bằng 1% kim ngạch xuất khẩu. Như vậy, cả năm 2018, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam dự kiến thặng dư 7,21 tỷ USD, cao hơn 5,1 tỷ USD so với con số xuất siêu của năm 2017 (với 2,11 tỷ USD)
 
Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu
 
Điện thoại các loại & linh kiện: ước tính xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 12/2018 là 3,8 tỷ USD, giảm 20,4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 12/2018, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt hơn 50 tỷ USD, tăng tới 10,5% so với năm trước.
 
Hàng dệt may: ước tính trong tháng 12/2018, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 2,75 tỷ USD, tăng 8,3% so với tháng trước và nâng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may năm 2018 lên 30,45 tỷ USD, tăng 16,6% so với năm trước.
 
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng 12/2018 ước tính đạt 2,5 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong năm 2018 ước tính là 29,45 tỷ USD, tăng 13,4% so với năm trước.
 
Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: trị giá xuất khẩu trong tháng 12/2018 ước tính đạt 1,4 tỷ USD, giảm 3,2% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong năm 2018 ước tính là 16,53 tỷ USD, tăng 28% so với năm trước.
 
Hàng giày dép: trị giá xuất khẩu trong tháng 12/2018 ước tính đạt 1,65 tỷ USD, tăng 8,1% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 12 tháng/2018 lên 16,3 tỷ USD, tăng 11% so với năm trước.
 
Hàng thủy sản: ước tính trong tháng 12/2018, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước là 800 triệu USD, tăng nhẹ 0,1% so với tháng trước. Qua đó, nâng kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản năm 2018 lên 8,83 tỷ USD, tăng 6,3% so với năm trước.
 
Phương tiện vận tải và phụ tùng: trị giá xuất khẩu trong tháng 12/2018 ước tính là 680 triệu USD, tăng 2% so với tháng trước, nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong năm 2018 lên 7,99 tỷ USD, tăng 13,8% so với năm 2017.
 
Gỗ và sản phẩm gỗ: trị giá xuất khẩu trong tháng 12/2018 ước tính là  800 triệu USD, giảm 0,4% so với tháng trước. Qua đó, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong năm 2018 lên 8,86 tỷ USD, tăng 15% so với năm trước.
 
Cà phê: xuất khẩu trong tháng 12/2018 ước tính là 160 nghìn tấn, tăng 15,8% so với tháng trước và trị giá là 287 triệu USD, tăng 11,3%. Lượng xuất khẩu cà phê trong năm 2018 ước đạt gần 1,9 triệu tấn với trị giá đạt 3,54 tỷ USD, tăng 20,1% về lượng và tăng 1,2% về trị giá so với năm 2017.
 
Dầu thô: xuất khẩu trong tháng 12/2018 ước tính đạt 508 nghìn tấn, tăng 50,1% so với tháng trước và trị giá là 230 triệu USD, tăng 41,3%. Lượng xuất khẩu dầu thô trong năm 2018 ước đạt 4,12 triệu tấn, trị giá ước đạt 2,27 tỷ USD, giảm 39,5% về lượng và giảm 21,2% về trị giá so với năm trước.
 
Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu
 
Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 12/2018 là 3,9 tỷ USD, giảm 0,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết năm 2018, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 42,5 tỷ USD, tăng 12,5% so với năm trước.
 
Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 12/2018 đạt 3,05 tỷ USD, giảm 0,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 12/2018, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 33,72 tỷ USD, giảm 0,5% so với năm 2017.
 
Điện thoại các loại và linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 12/2018 là 1,6 tỷ USD, giảm 7,6% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 12/2018, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 16,01 tỷ USD, giảm 2,6% so với năm trước.
 
Vải các loại: ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 12/2017 là 1,2 tỷ USD, tăng 4,2% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 12/2018, nhập khẩu vải các loại là 12,91 tỷ USD, tăng 13,5% so với năm 2017.
 
Sắt thép các loại: ước tính trong tháng 12/2018  nhập khẩu 1,15 triệu tấn, tăng 19,9% và trị giá là 812 triệu USD, tăng 9,6% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong năm 2018 ước đạt 13,55 triệu tấn, giảm 9,6% và trị giá đạt gần 9,9 tỷ USD, tăng 9% so với năm trước.
 
Chất dẻo nguyên liệu: ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 12/2018 là 500 nghìn tấn, trị giá là 778 triệu USD, giảm 5,6% về lượng và 7,3% về trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 12/2018, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước đạt gần 5,6 triệu tấn, trị giá gần 9,1 tỷ USD, tăng 11,9% về lượng và tăng 20% về trị giá so với năm trước.
 
Kim loại thường khác: ước tính trong tháng 12/2018  là 160 nghìn tấn, tăng 12,8% và trị giá là 580 triệu USD, tăng 12,6% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 12 tháng/2018 ước đạt 2,19 triệu tấn, tăng 26,7% và tổng kim ngạch ước đạt 7,32 tỷ USD, tăng 24,9% về trị giá so với năm trước.
 
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 12/2018 là 460 triệu USD, giảm 6,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 12/2018, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước là 5,74 tỷ USD, tăng 5,7% so với năm 2016.
 
Xăng dầu các loại: nhập khẩu trong tháng 12/2018 ước tính là 650 nghìn tấn, giảm 13,5% so với tháng trước và trị giá là 371 triệu USD, giảm 27,9%. Lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong 12 tháng/2018 ước đạt 11,35 triệu tấn, trị giá ước đạt 7,6 tỷ USD, giảm 12,1% về lượng và tăng 7,8% về trị giá so với năm trước.
 
Sản phẩm hóa chất: nhập khẩu sản phẩm hóa chất trong tháng 12/2018 ước tính là 460 triệu USD, tăng 0,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 12/2018, nhập khẩu mặt hàng này là 5,06 tỷ USD, tăng 9,8% so với năm 2017.
 
V.H
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại