hoc tap Bac

Số tạp chí mới

Liên kết

Bà Rịa - Vũng Tàu: Những hiệu quả từ hoạt động khuyến công giai đoạn 2014- 2018

Đăng lúc: Thứ năm - 23/05/2019 11:51
(DNTM) Bà Rịa – Vũng Tàu là tỉnh ven biển thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có nhiều thế mạnh về du lịch, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, chế tạo và đang chuyển dịch đúng định hướng cơ cấu ngành công nghiệp đề ra.
Trong những năm qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn quan tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) thông qua các hoạt động khuyến công. Đây là một trong những hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của tỉnh tăng trưởng.
 
Qua 5 năm triển khai thực hiện chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ, thu hút được vốn đầu tư phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm CNNT trên địa bàn tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội, chuyển dịch lao động nông nghiệp sang công nghiệp ở địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu “phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch”.
 
Thực hiện chương trình khuyến công của Chính phủ, tỉnh đã có nhiều chương trình triển khai như xây dựng các chương trình khuyến công của địa phương, xây dựng mạng lưới cộng tác viên khuyến công tỉnh, các quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn khuyến công địa phương, các quy định về thủ tục hành chính, các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020…
 
Bằng những chương trình cụ thể, các hoạt động khuyến công đã thực sự là cầu nối quan trọng, để đưa các chính sách khuyến công của Nhà nước đến với các doanh nghiệp, các cơ sở CNNT, qua đó hỗ trợ và thúc đẩy CNNT phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương.
 
Các chương trình khuyến công đã cung cấp cho cơ sở CNNT, doanh nghiệp những thông tin, kiến thức cơ bản đáp ứng sự phát triển của mỗi cơ sở, doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, có thêm nhiều sản phẩm mới, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.
 
Từ nguồn vốn khuyến công quốc gia, trong 5 năm qua, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã hỗ trợ cho 15 cơ sở CNNT trong đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến phục vụ sản xuất; Thực hiện tổ chức Hội nghị khuyến công các tỉnh thành phố khu vực phía Nam lần thứ VI năm 2015, 01 Hội chợ ngành Công Thương và hỗ trợ 02 cơ sở CNNT xây dựng, đăng ký thương hiệu.
 
Với nguồn khuyến công địa phương và huy động từ doanh nghiệp, cơ sở CNNT, khuyến công của tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể như:
 
Thứ nhất, hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề và nâng cao tay nghề. Đã hỗ trợ đào tạo nghề phục vụ ngành công nghiệp hỗ trợ là 480 người; đào tạo khởi sự doanh nghiệp 50 người, đào tạo nâng cao năng lực quản lý 573 người, tập huấn phổ biến kiến thức sản xuất sạch hơn 277 người và tổ chức 7 hội thảo, tập huấn chuyên đề.
 
Thứ hai, hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật. Trong kỳ đã hỗ trợ cho 6 mô hình trình diễn kỹ thuật được xây dựng tương ứng vốn đầu tư thu hút được là 24,07 tỷ đồng; 56 cơ sở CNNT được hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến tương ứng vốn đầu tư thu hút được là 23,7 tỷ đồng. Qua đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, các cơ sở CNNT hoạt động hiệu quả, tăng thêm việc làm và thu nhập cho người lao động.
 
Thứ ba, hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu. Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (TTKC & TVPTCN) tỉnh phối hợp các phòng kinh tế, kinh tế hạ tầng, UBND các xã, thị trấn, phường và các cộng tác viên khuyến công tích cực vận động, phát hiện và tôn vinh các sản phẩm CNNT có chất lượng, có thị trường tiêu thụ tham gia các kỳ bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp. Kết quả bình chọn có 147 sản phẩm cấp huyện; 77 sản phẩm cấp tỉnh; 24 sản phẩm cấp khu vực; 5 sản phẩm cấp quốc gia.
 
Thứ tư, hỗ trợ tư vấn trợ giúp các cơ sở CNNT, TTKC & TVPTCN tỉnh đã tư vấn hỗ trợ cho 69 cơ sở công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn các nội dung: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập dự án đầu tư; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; thiết kế logo, website, đăng ký mã số mã vạch sản phẩm, nhãn hiệu hàng hóa… và tư vấn hỗ trợ thành lập doanh nghiệp cho 17 doanh nghiệp.
 
Thứ năm, hỗ trợ cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công. TTKC & TVPTCN đã tổng hợp, biên tập, viết bài cho bản tin công thương, phát hành bản tin khuyến công, đăng tải các tin bài về hoạt động khuyến công, sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng trên wesite của trung tâm hàng năm. Đồng thời phối hợp với Đài PTTH tỉnh và các đài phát thanh cấp huyện triển khai các chương trình tuyên truyền, phổ biến chính sách phát triển công nghiệp, chương trình, chính sách khuyến công theo kế hoạch được duyệt.
 
Thứ sáu, thực hiện các hợp tác quốc tế về khuyến công: Được sự chấp thuận của UBND tỉnh và sự tài trợ của Jica, Sở Công Thương đã phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại thành phố Sanjo (SCCI) tổ chức các khóa tập huấn tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tại thành phố Sanjo (Nhật Bản) đào tạo hơn 80 lượt công chức, viên chức nâng cao năng lực xây dựng chính sách phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, đồng thời các chuyên gia của phía SCCI trực tiếp đánh giá, hướng dẫn xây dựng và áp dụng phương pháp quản trị Nhật Bản cho 02 doanh nghiệp kiểu mẫu trên địa bàn
 
Thứ bảy, thành lập và duy trì hoạt động của mạng lưới 25 cộng tác viên khuyến công trên địa bàn các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn để chủ động và nâng cao chất lượng hoạt động khuyến công ở cấp cơ sở; hàng năm tổ chức tập huấn, các đoàn học tập kinh nghiệm các tỉnh nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, cộng tác viên khuyến công.
 
Với những nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao, hoạt động khuyến công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, từ thực tế trong quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn vướng mắc như trong thanh quyết toán theo năm tài chính trong khi thủ tục hành chính giải quyết tại cơ quan quản lý nhà nước kéo dài tới trên 24 tháng như thủ tục cấp đăng ký chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa tại Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học Công nghệ, dẫn tới nội dung hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu đối với các sản phẩm CNNT rất khó triển khai. Một vấn đề khác của tỉnh có thành phố Vũng Tàu là đô thị loại I, hiện có rất nhiều cơ sở công nghiệp phù hợp với đối tượng của chương trình khuyến công và rất cần hỗ trợ nhưng vì lý do các cơ sở này nằm trên địa bàn đô thị loại I, nên không thuộc đối tượng thụ hưởng của Nghị định số 45/2012//NĐ-CP. Thời gian từ lúc thu thập thông tin, tiếp cận cơ sở xây dựng, trình thẩm định, ra quyết định phê duyệt, triển khai thực hiện và quyết toán các đề án khuyến công quá dài ảnh hưởng lớn đến tiến độ, nội dung hỗ trợ và tính khả thi của đề án.
 
Khắc phục những khó khăn trên, TTKC & TVPTCN tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, phổ biến chính sách khuyến công, thực hiện hiệu quả các chương trình khuyến công theo kế hoạch hàng năm được phê duyệt. Tăng cường kết nối các trung tâm khuyến công trong việc hỗ trợ các cơ sở CNNT mở rộng thị trường, phân phối sản phẩm ra các tỉnh. Đồng thời kiến nghị với các cơ quan chức năng về những khó khăn vước mắc nêu trên, tạo thuận lợi để hoạt động khuyến công thực sự đi vào cuộc sống, góp phần đắc lực trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp nói riêng.
 
P.V
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tòa soạn: P.509, Tầng 5, Toà nhà Bộ Công Thương
Số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Tel: 04.3715-2179/ Fax : 04.3715-2202/ Email : toasoan@dntm.vn
GPXB: GPXB: Số 214/GP-TTĐT cấp ngày 17/11/2016.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại giữ bản quyền nội dung trên website này.
Hotline toà soạn: 0913535939
Văn phòng phía Nam: 0982002424