Ảnh minh họa
Ngoài ra, để chuẩn bị cho phòng chống dịch bệnh viêm phổi corona, Chi nhánh Thương vụ cũng xin cung cấp danh mục một số nhà cung cấp các thiết bị phòng hộ y tế như khẩu trang, mặt nạ, găng tay, kính mắt.
 
Doanh nghiệp cũng có thể liên lạc với Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương để có thêm thông tin các nhà cung cấp tại các thị trường khác
 
Chi tiết xem file đính kèm

Nguồn: Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston