Chi tiết xem tại đây.
 
Bên cạnh đó, Thương vụ cũng tổng hợp danh sách chi tiết 1095 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy trong năm 2018 và thị phần, so sánh với tổng nhập khẩu các mặt hàng tương tự để tính thị phần từng mặt hàng này tại Na Uy.
 
Chi tiết xem tại đây.
 
Theo: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển