Ảnh minh họa
Quy định thi hành của Ủy ban số 2019/1793 ngày 22/10/2019 V/v tạm thời tăng cường kiểm tra và các biện pháp khẩn cấp giám sát việc nhập khẩu một số loại hàng  thực phẩm và thức ăn từ nước thứ ba nhập khẩu vào EU. Phạm vi áp dụng như sau:

1. danh sách thực phẩm và thức ăn có nguồn gốc phi động vật từ một số nước thứ ba tạm thời tăng kiểm soát khi nhập vào EU, được nêu ra trong Phụ lục I;
2. các điều kiện đặc biệt chi phối các lô hàng thức ăn và thực phẩm nhập vào Liên minh do nguy cơ nhiễm độc tố mycotoxin, bao gồm aflatoxin, dư lượng thuốc trừ sâu, pentachlorophenol và dioxins và ô nhiễm vi sinh;
3. quy tắc về tần suất kiểm tra danh tính và kiểm tra thực tế đối với các lô hàng thực phẩm và thức ăn được đề cập ở các điểm (1) và (2);
4. quy tắc về các phương pháp được sử dụng để lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm đối với các lô hàng thực phẩm và thức ăn được đề cập tại các điểm (1) và (2);
5. các quy tắc liên quan đến giấy chứng nhận chính thức mẫu cần có để đi kèm với lô hàng thực phẩm và thức ăn được đề cập tại điểm (2) và các yêu cầu đối với giấy chứng nhận chính thức đó.
 
Để có thêm chi tiết đề nghị tham khảo file đính kèm.
 
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại EU, Bỉ và Luxembourg