Ảnh minh họa
Theo đó, do tình hình Ecovid 19, việc xuất trình chứng thư y tế động, thực vật đi theo hàng rất khó khăn và để bảo vệ cán bộ làm thủ tục thông quan, EU đề nghị các nước sử dụng hệ thống TRACE hoặc cơ quan cấp phép gửi trực tiếp bản scan từ cơ quan mình đến địa chỉ sau:
+ Đối với sản phẩm động vật: https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip-contacts_en
+ Đối với thực phẩm và thức ăn không có nguồn gốc động vật: https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports/non-animal_en
+ Đối với sản phẩm thực vật: https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports/plants_en
Bản chính sẽ được gửi sau khi điều kiện kỹ thuật cho phép.
 
Tài file đính kèm:  Scanned-certificates-UnSC9