Ảnh minh họa
Quy định trên được đưa ra sau một thời gian cơ quan trên tiến hành nghiên cứu, đánh giá mức độ an toàn của mặt hàng chè nhập khẩu vào Maroc trong giai đoạn 3 năm gần đây.
Theo đại diện của Văn phòng Quốc gia về Kiểm dịch Thực phẩm Maroc, quy định này được đưa ra chủ yếu nhằm vào các sản phẩm chè nhập khẩu từ Trung Quốc, là quốc gia xuất khẩu chè lớn nhất vào Maroc.
 
Căn cứ quy định này, tồn dư 11 loại hóa chất trong sản phẩm chè nhập khẩu vào Maroc chỉ được phép có hàm lượng tối đa như sau: Acétamipride (0,05mg/kg), Carbendazime (0,1 mg/kg), Chlorfénapyr (50 mg/kg ), Cypermethrine (15 mg/kg), Difenoconazole (0,05 mg/kg), Diflubenzuron (0,1 mg/kg), Fenpropathrine (3 mg/kg), Lambda-cyhalothrine (1 mg/kg), Méthomyl (0,1 mg/kg), Pyridaben (0,05 mg/kg).
 
Bên cạnh đó, hàm lượng tồn dư tối đa thuốc bảo vệ thực vật được áp dụng là 0,01mg/kg.
 
Hơn nữa, các chất cấm sử dụng trong canh tác và chế biến chè xuất khẩu sang Maroc gồm có: Diafenthiuron, Imidaclothiz, Isazofos, Isocarbophos, Phosfolan, Phosfolan Methyl và Terbufos.
 
Dư luận trong giới kinh doanh chè tại Maroc cho rằng việc áp dụng ngay quy định mới là khó khả thi do mặt hàng chè là mặt hàng nhạy cảm, có nhu cầu tiêu thụ cao. Việc áp dụng quy định cần phải được cân đối và dành đủ thời gian cho người canh tác kịp điều chỉnh. Nếu áp dụng đột ngột có thể ảnh hưởng lên giá chè và gây hiện tượng khan hiếm.