Ảnh minh họa
Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc họp Nhóm Phát triển kinh tế với sự tham dự của nhiều Bộ, ngành Philippines, trong đó có Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Ngân sách & Quản lý và Bộ Nông nghiệp. Cuộc họp được tổ chức để thảo luận về biện pháp hỗ trợ nông dân đối phó với tình hình nhập khẩu gạo gia tăng và giá lúa gạo sụt giảm. Theo giải thích của Bộ trưởng Tài chính Philippines, đề xuất tăng thuế đối với gạo nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp Philippines đã không được xem xét trong cuộc họp do thiếu những thông tin, số liệu đánh giá mức độ tác động của việc nhập khẩu cũng như của biện pháp tăng thuế vì thực tế không phải vùng nào trồng lúa của Philippines cũng xảy ra hiện tượng giá lúa bị giảm. Tuy nhiên, việc thảo luận có thể được tiến hành trở lại bất cứ lúc nào khi Bộ Nông nghiệp Philippines thu thập được đầy đủ số liệu.
 
Trước đó, ngày 11 tháng 9 năm 2019, Bộ Nông nghiệp Philippines đã khởi xướng điều tra sơ bộ tự vệ toàn cầu đối với gạo nhập khẩu. Ngày 17 tháng 10 năm 2019, Philippines đã gửi Thông báo chính thức tới Ủy ban Tự vệ của WTO về việc hủy bỏ điều tra sơ bộ tuy nhiên bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp phù hợp khác trong WTO.
 
Quyết định hủy bỏ điều tra tự vệ gạo toàn cầu của Philippines nói trên đã gây ra phản ứng mạnh mẽ trong dư luận Philippines, đặc biệt là những người nông dân trồng lúa.
 
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại