Ảnh minh họa
- Chức năng cấp phép đối với “Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với thực phẩm” của Bộ Y tế, Lao động, Phúc lợi và Xã hội Nhật Bản sẽ được chuyển sang Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản và sẽ do các đơn vị trực thuộc Bộ (văn phòng đại diện Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp tại địa phương) cấp phép.
 
- Chức năng cấp phép đối với “Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với thức ăn chăn nuôi, thức ăn thú nuôi và phụ gia thức ăn chăn nuôi” của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản sẽ được chuyển sang các đơn vị trực thuộc Bộ (văn phòng đại diện Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp tại địa phương) cấp phép.
 
- Danh sách, mẫu giấy phép và con dấu mới của các văn phòng đại diện Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản được đính kèm tại đây.
 
- Các thay đổi trên có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.
 
Bộ Công Thương thông báo tới các doanh nghiệp xuất nhập khẩu các sản phẩm có liên quan biết và áp dụng.