Kiểm soát chặt chẽ tàu có hoạt động nhập khẩu, tạm nhập-tái xuất thủy sản, các sản phẩm thủy sản. Ảnh: TH
Theo đó, trước khi tàu cập cảng ít nhất 24 giờ chủ tàu hoặc người đại diện chủ tàu (đại lý vận tải/chủ hàng) của tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác để nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam thông báo theo Mẫu qua môi trường mạng cho cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được thông tin, Cơ quan kiểm tra đối chiếu thông tin của tàu xin phép cập cảng với Danh sách tàu cá vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp (Danh sách tàu cá IUU) của các tổ chức quản lý nghề cá khu vực. Cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra tàu nước ngoài ngay sau khi tàu cập cảng hoặc khi có yêu cầu của quốc gia mà tàu mang cờ, quốc gia ven biển có liên quan. Việc kiểm tra, kiểm soát trên tàu phải đảm bảo kiểm soát được tất cả các vị trí liên quan của tàu, hàng hóa trên tàu, thủy sản, ngư lưới cụ, thiết bị, tài liệu ghi chép. Cơ quan kiểm tra yêu cầu thuyền trưởng hợp tác và cung cấp các thông tin cần thiết.
 
Trường hợp tàu xin phép cập cảng không nằm trong danh sách tàu cá IUU hoặc chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản liên quan đến khai thác IUU của các tổ chức quản lý nghề cá khu vực, danh sách tàu cá IUU do Ủy ban Châu Âu công bố, Cơ quan kiểm tra thông báo đến cơ quan quản lý cảng bố trí, điều độ cho phép tàu cập cảng, đồng thời thông báo cho thuyền trưởng hoặc đại diện chủ tàu biết.
 
Trước khi tàu rời cảng, thuyền trưởng/người đại diện chủ tàu phải thông báo cho Cơ quan quản lý cảng và các cơ quan chức năng liên quan theo quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ.
 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định rõ kết quả kiểm tra, đối với trường hợp không có bằng chứng về lô hàng, tàu khai thác, chuyển tải bất hợp pháp hoặc hoạt động hỗ trợ cho khai thác bất hợp pháp, Cơ quan kiểm tra cho bốc dỡ hàng thủy sản theo quy định.
 
Trường hợp phát hiện bằng chứng về lô hàng, tàu khai thác, chuyển tải bất hợp pháp hoặc hoạt động hỗ trợ cho khai thác bất hợp pháp, Cơ quan kiểm tra phối hợp với các cơ quan có chức năng không cho bốc dỡ hàng lên cảng và thông báo với Cơ quan quản lý cảng không cho sử dụng dịch vụ cảng; đồng thời thông báo cho quốc gia mà tàu mang cờ, quốc gia mà thuyền trưởng của tàu khai thác, chuyển tải đó mang quốc tịch về kết quả kiểm tra và biện pháp xử lý vi phạm.
 
Theo quy định hiện hành, các vi phạm về chuyển tải thủy sản hoặc hỗ trợ cho tàu cá khai thác bất hợp pháp sẽ bị xử phạt, cụ thể, phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 24 mét để chuyển tải thủy sản từ tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp hoặc hỗ trợ hoạt động thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ, vận chuyển thủy sản cho tàu cá được xác định có hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, trừ trường hợp bất khả kháng. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với trường hợp tái phạm hành vi vi phạm quy định. Hình thức xử phạt bổ sung như: Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản, văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định, tịch thu thủy sản khai thác bất hợp pháp đối với hành vi vi phạm.
 
Nguồn: bcd389.gov.vn