Trong đó: Lực lượng Công an phát hiện, xử lý 78 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 50 vụ gian lận thương mại; phạt vi phạm hành chính gần 160 triệu đồng; khởi tố 09 vụ/16 đối tượng.
 
Cục Quản lý thị trường phát hiện, xử lý 08 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 11 vụ gian lận thương mại; phạt vi phạm hành chính gần 78 triệu đồng.
 
Lực lượng Kiểm Lâm phát hiện, xử lý 34 vụ vi phạm; phạt hành chính 853 triệu đồng.
 
Cục thuế thanh tra, kiểm tra 13 doanh nghiệp; phạt vi phạm hành chính 281 triệu đồng; phạt bổ sung, truy thu thuế 684 triệu đồng.
 
Thanh tra chuyên ngành phát hiện, xử lý 12 vụ gian lận thương mại; phạt vi phạm hành chính gần 202 triệu đồng.
 
Lực lượng khác phát hiện, xử lý 04 vụ gian lận thương mại; phạt vi phạm hành chính gần 30 triệu đồng; bán hàng tịch thu trên 25 triệu đồng.
 
Nguồn: bcd389.gov.vn