Chi tiết danh sách xem tại đây.

Chính sách bán hàng online của Dệt kim Đông Xuân
 
Bộ Công Thương cập nhật Danh sách các điểm bán khẩu trang vải tại các địa phương cụ thể như sau:
 
Danh sách các điểm bán khẩu trang vải (khẩu trang vải thường, khẩu trang vải kháng khuẩn) tại 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng (trừ Hà Nội), xem tại đây.
 
 
Danh sách các điểm bán khẩu trang vải (khẩu trang vải thường, khẩu trang vải kháng khuẩn) tại 14 tỉnh miền Trung, xem tại đây.
 
Danh sách các điểm bán khẩu trang vải (khẩu trang vải thường, khẩu trang vải kháng khuẩn) tại 18 tỉnh miền Nam (trừ TP. Hồ Chí Minh), xem tại đây.
 
Danh sách các điểm bán khẩu trang vải (khẩu trang vải thường, khẩu trang vải kháng khuẩn) tại 15 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, xem tại đây.
 
Danh sách các điểm bán khẩu trang vải (khẩu trang vải thường, khẩu trang vải kháng khuẩn) tại 5 tỉnh Tây Nguyên, xem tại đây