Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị
Đại diện cho tầng lớp người lao động (NLĐ), tổ chức công đoàn luôn bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và toàn thể viên chức NLĐ. Với ngành Công Thương, Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) năm qua đã làm tốt vai trò của mình, tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn trong ngành thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tham gia cùng chính quyền đồng cấp trong việc cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, tích cực trong sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển chung của toàn ngành.
 
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của CĐCTVN, ông Trần Quang Huy - Chủ tịch CĐCTVN nhấn mạnh về những kết quả đạt được của CĐCTVN trong thời gian qua là chỗ dựa vững chắc cho NLĐ. Đa số công nhân viên chức lao động trong ngành có đủ việc làm, điều kiện làm việc được cải thiện, phù hợp với chuyên môn được đào tạo. Bình quân thu nhập của NLĐ ngành Công Thương năm 2019 là hơn 8,1 triệu đồng/người/tháng. Hầu hết các đơn vị thực hiện chế độ tiền lương đầy đủ, kịp thời cho NLĐ, đáp ứng được mức lương tối thiểu vùng và chi trả chế độ làm thêm giờ, bồi dưỡng công việc độc hại…
 

Ông Trần Quang Huy - Chủ tịch CĐCTVN - phát biểu tại hội nghị
 
CĐCTVN đã ban hành Chương trình số 18/Ctr-CĐCT ngày 08/01/2019 về Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho NLĐ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, giai đoạn 2018 - 2023 với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể hàng năm và đến hết nhiệm kỳ. Đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn. Bên cạnh đó, CĐCTVN đã xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-BCH ngày 11/01/2019 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác cán bộ trong tình hình mới và Chương trình số 1563/Ctr-TLĐ ngày 09/10/2019 về việc “Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.
 
CĐCTVN đã thực hiện nghiêm túc các chủ trương mới của Tổng Liên đoàn tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Công đoàn Việt Nam, hỗ trợ, đồng hành cùng công nhân viên chức người lao động vượt qua những thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến việc làm, đời sống của người lao động, đổi mới tổ chức, hoạt động đáp ứng các quy định, lộ trình của Hiệp định CPTTP và EVFTA. CĐCTVN đã tập trung các nguồn lực và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả hoàn thành tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa đoàn viên, NLĐ với tổ chức công đoàn.
 
Luôn vì lợi ích đoàn viên công đoàn, CĐCTVN đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Xác định việc chăm lo, bảo vệ NLĐ là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, CĐCTVN đã thực hiện nhiệm vụ với tư duy mới, cách làm hiệu quả. Tất cả đơn vị trong toàn hệ thống tập trung nguồn lực để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả. Đổi mới nhận thức về hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ theo hướng thường xuyên, toàn diện, kịp thời, hướng tới số đông, tạo điểm khác biệt về quyền được thụ hưởng của NLĐ là đoàn viên công đoàn, là động lực để thu hút, tập hợp, giữ chân đoàn viên... Nổi bật là các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết và hỗ trợ đời sống NLĐ năm 2019, tổng sô tiền dành cho hoạt động chăm lo đoàn viên, NLĐ của toàn ngành là 107,66 tỷ đồng thì từ nguồn kinh phí của CĐCTVN là 9,56 tỷ đồng; Tổ chức các đoàn thăm hỏi trực tiếp và tặng quà cho 200 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn của gần 30 đơn vị với số tiền gần 400 triệu đồng, trao hỗ trợ sửa và xây mới 22 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, NLĐ…
 
Năm 2019, CĐCTVN thực hiện 6 thỏa thuận với các đơn vị về hợp tác phúc lợi đoàn viên. Đã có 50.000 đoàn viên được hưởng từ các thỏa thuận với tổng giá trị 15 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết của Tổng liên đoàn về chất lượng bữa ăn của người lao động, kết quả hầu hết các đơn vị đảm bảo chất lượng bữa ăn ca của NLĐ với mức thấp nhất là 20.000 đồng/bữa/người. Một số đơn vị đã nhân rộng mô hình nhà ăn ca tự chọn, tiêu biểu là: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất VN... và nhiều chương trình hoạt động thiết thực khác như hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua.
 
Tham dự và phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Hoàng Quốc Vượng đã biểu dương những kết quả mà công đoàn ngành đã đạt được, đồng thời cho biết: Năm 2019 tiếp tục ghi nhận những nỗ lực cải cách của Bộ Công Thương trong công tác sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, bố trí lại cán bộ theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó là tập trung vào công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thực hiện Chính phủ điện tử với phương châm lấy hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và sự hài lòng của người dân là mục tiêu, tiêu chí để đánh giá kết quả của quá trình đổi mới...
 
Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh mục tiêu và định hướng cho hoạt động công đoàn ngành: “Để đạt được những thành tích nêu trên có sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng của đội ngũ công nhân, NLĐ trong cả nước, trong đó có sự đóng góp to lớn của Ban chấp hành CĐCTVN và toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức lao động ngành Công Thương với những cố gắng không mệt mỏi, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hăng hái thi đua, tích cực lao động, sản xuất phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao”.
 

Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Với những kết quả đạt được trong năm 2019, CĐCTVN đã triển khai xây dựng chương trình công tác năm 2020 với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”. Theo đó, CĐCTVN đặt mục tiêu trọng tâm là tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đảng, công đoàn, giai cấp công nhân đối với đội ngũ đoàn viên, NLĐ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Trong đó, tập trung sửa đổi, bổ sung, ký mới thỏa ước lao động tập thể, phấn đấu tỷ lệ công đoàn cơ sở doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể đạt 70% trở lên; kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật công đoàn…
 
Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết, năm 2020, ngành Công Thương tiếp tục đẩy nhanh quá trình thực hiện các mục tiêu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 về đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân lao động ngành. Do đó, CĐCTVN cần thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp… Bên cạnh đó, CĐCTVN cũng cần quan tâm hơn đến công tác vận động NLĐ trong ngành tự đào tạo và phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động đào tạo nghề cho NLĐ để đứng vững trước những tác động từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tập trung đào tạo nghề đối với số lao động chuyển nghề mới hoặc NLĐ làm nghề cũ nhưng phải có tay nghề cao hơn. Ngoài ra, công đoàn cần phối hợp với Bộ thực hiện tốt hơn nữa công tác từ thiện, an sinh xã hội; huy động sự tham gia của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của đoàn viên công đoàn để chăm lo cho những NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, những vùng bị thiên tai bão lụt…
 
Ghi nhận những kết quả CĐCTVN đạt được, nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng cờ thi đua cho 17 tập thể. CĐCTVN cũng tặng cờ cho 72 tập thể.
 

Các đơn vị tập thể nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng


Các đơn vị nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2019 của CĐCTVN tặng
 
Nguồn: Công đoàn Công Thương Việt Nam
BT.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại