Đồng chí Phan Văn Bản chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Cục Công thương địa phương nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Văn Bản – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương và đồng chí Hà Mai Anh - Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Thường trực Tổ chỉ đạo đại hội số 4. Đại hội còn có sự tham dự của các đồng chí đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Cục CTĐP.
 
Kiện toàn bộ máy, tổ chức ổn định, hiệu quả
 
Theo báo cáo của Đảng bộ Cục CTĐP, tính đến ngày 26/5, Đảng bộ Cục có 55 đảng viên, trong đó chính thức 52 đồng chí, dự bị 3 đồng chí, sinh hoạt tại 6 chi bộ trực thuộc. Đặc biệt, Đảng bộ Cục CTĐP có truyền thống đoàn kết, thống nhất, thực hiện và giữ vững vai trò lãnh đạo, phát huy trí tuệ tập thể và nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
 
Đồng chí Ngô Quang Trung – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục CTĐP – cho biết, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cục đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, theo đúng định hướng của Trung ương và chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đạt được những kết quả quan trọng.
 
Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Cục đã tập trung lãnh đạo xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công, cụm công nghiệp; đã trình Bộ Công Thương, cơ quan có thẩm quyền ban hành 01 nghị định, 04 thông tư. Triển khai thực hiện tốt hoạt động khuyến công, khuyến khích phát triển các cơ sở công nghiệp nông thôn.
 
Hàng năm chủ trì, phối hợp với các Sở Công Thương tổ chức thành công chuỗi sự kiện “Hội nghị ngành Công Thương, Hội nghị công tác khuyến công, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu, Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu” tại 3 miền Bắc, Trung, Nam; tạo điều kiện cho các tỉnh, thành phố tháo gỡ khó khăn, bàn giải pháp liên kết vùng, tập trung cao nhất cho sản xuất công nghiệp và hoạt động xuất khẩu” – ông Ngô Quang Trung nhấn mạnh.
 
Đồng chí Ngô Quang Trung - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Công thương địa phương - phát biểu tại Đại hội
 
Đối với công tác khuyến công, Đảng bộ Cục CTĐP đã hoàn thành báo cáo sơ kết Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014-2018 gửi Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014-2018; kết hợp trưng bày các sản phầm công nghiệp nông thôn tiêu biểu bên lề Hội nghị. Đồng thời, chủ động tham mưu trình Lãnh đạo Bộ đổi mới hoạt động khuyến công từ công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các đề án, chương trình khuyến công tạo tính chủ động cho địa phương, đơn vị trong việc thực hiện Hợp đồng khuyến công quốc gia và được các địa phương, đơn vị đánh giá cao.
 
Ngoài ra, công tác quản lý cụm công nghiệp, phát triển tiểu thủ công nghiệp, kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới, phát triển doanh nghiệp; thông tin và truyền thông, Đảng ủy Cục cũng thực hiện tốt quản lý nhà nước. Cụ thể, đã tổ chức thành công 3 kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia với và 312 sản phẩm được công nhận, và 2 kỳ bình chọn cấp khu vực; tổ chức triển khai thực hiện tốt Phong trào thi đua “Ngành Công Thương chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020…
 
Đặc biệt, “nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã từng bước củng cố, kiện toàn, tinh gọn bộ máy, tổ chức của cục theo chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, đảm bảo tổ chức bộ máy hoạt động ổn định, hiệu quả, nội bộ đoàn kết thống nhất” - đồng chí Ngô Quang Trung nhấn manh.
 
Các đảng viên Đảng bộ Cục Công thương địa phương tham gia bỏ phiếu
 
Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Cục CTĐP đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, theo đúng định hướng của Trung ương và chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 giao, Đảng ủy Cục đã lãnh đạo hoàn thành, có chỉ tiêu vượt kế hoạch như chỉ tiêu kết nạp Đảng, Nghị quyết đại hội giao, kết nạp từ 8-10 đảng viên, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 12 đảng viên.
 
Ngoài ra, Đảng bộ Cục CTĐP đã quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông qua việc coi trọng, duy trì thực hiện và nâng cao về chất lượng, học tập quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Qua đó, đã tạo nên sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức chính trị của cán bộ, Đảng viên, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song Ban chấp hành Đảng bộ Cục CTĐP nhiệm kỳ 2015 -2020 cũng thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân hạn chế như: Trong sinh hoạt đảng, việc đấu tranh tự phê bình và phê bình còn có tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Nội dung sinh hoạt ở một số chi bộ còn chưa phong phú, còn đơn điệu, sinh hoạt chuyên đề đã có nhưng chưa duy trì đủ một lần/một quý…
 
Nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ mới
 
Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng bộ Cục CTĐP tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, giữ vững ổn định cơ quan, dân chủ, đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2020 -2025.
 
Đồng chí Phan Văn Bản phát biểu chỉ đạo tại đại hội
 
Theo đó, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu hỗ trợ, phát triển công nghiệp nông thôn và hạ tầng cụm công nghiệp giai đoạn 2021 – 2025. Phấn đấu hàng năm có trên 60% số tổ chức đảng trực thuộc đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ và từ 15% - 20% đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ so với tổng số tổ chức đảng đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ. 90% số đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; 100% đảng viên không vi phạm phải kỷ luật phải xử lý....
 
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt Đảng ủy Bộ Công Thương, đồng chí Phan Văn Bản ghi nhận Đảng bộ Cục CTĐP là một trong các tổ chức đảng trong nhiệm kỳ đón tiếp nhiều đoàn kiểm tra. Qua kiểm tra toàn diện cho thấy, các đồng chí đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị của Đảng bộ. Một số hạn chế sau kiểm tra, các đồng chí đã tiếp thu, thực hiện tốt.
 
Bên cạnh đó, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát cũng được quan tâm thực hiện tốt. Sinh hoạt chi bộ, ban chấp hành đảng bộ Cục được duy trì thường xuyên, đảm bảo đúng quy định.
 
Với những thành tích đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Cục CTĐP luôn được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”- đồng chí Phan Văn Bản đánh giá.
 
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Văn Bản – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương và đồng chí Hà Mai Anh - Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Thường trực Tổ chỉ đạo đại hội số 4
 
Tuy nhiên, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, đồng chí Phan Văn Bản đề nghị Đảng bộ Cục CTĐP quan tâm đến 5 nhiệm vụ trọng tâm.
 
Một là, tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy; xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất từ Đảng ủy Cục đến cấp ủy các chi bộ trực thuộc; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, giữ vững ổn định trong cơ quan, đơn vị, tạo sự thống nhất, thực hiện thắng lợi của Đại hội đảng bộ Cục CTĐP nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Hai là, nhiệm vụ cốt lõi của Đảng bộ, tiếp tục tập trung lãnh đạo các cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu, nỗ lực hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ chính trị được giao, như công tác khuyến công, quản lý cụm công nghiệp, theo dõi, quản lý công nghiệp, thương mại địa phương.
Ba là, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Bốn là, tăng cường thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục coi trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng, quan tâm đến việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác công đoàn, đoàn thanh niên.
Năm là, tăng cường công tác quản lý đảng viên, kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng. Đặc biệt là kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương, nghị quyết, các quy định của Đảng, đảm bảo từng nhiệm vụ, giải pháp đều được kiểm tra, giám sát thực hiện có hiệu quả.
 
Đồng chí Phan Văn Bản tin tưởng, Đảng bộ Cục CTĐP tiếp tục phát huy tinh thần thắng lợi của nhiệm kỳ qua để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, đề nghị sau đại hội, Đảng bộ Cục sớm tập trung xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, hoàn thiện văn kiện, các chương trình công tác, quy chế, phân công Ban chấp hành, ổn định để đi vào hoạt động.
 
Thay mặt Đảng ủy Bộ Công Thương, đồng chí Phan Văn Bản chúc mừng Đại hội
 
Công đoàn, Đoàn thanh niên Cục Công thương địa phương tặng hoa chúc mừng đại hội
 


Tại đại hội, các đại biểu tham dự đã thông qua Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020- 2025, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2015-2020. Đặc biệt, có 7 tham luận đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Cục, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương và của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội đã bầu được Ban chấp hành Đảng bộ Cục khóa mới 2020 - 2025 gồm 07 đồng chí: Ngô Quang Trung, Nguyễn Toàn Thắng, Dương Quốc Trịnh, Tăng Thị Hòa, Đinh Thị Huyền Linh, Phan Hoài Nam, Nguyễn Văn Thịnh. Đại hội đã tín nhiệm giới thiệu đồng chí Ngô Quang Trung, Cục trưởng vào chức danh Bí thư Đảng ủy Cục. Đại hội cũng đã bầu 06 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.