Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng: