Bổ sung khoảng 1,67 triệu m2 sàn còn thiếu so với Kế hoạch giai đoạn 2016-2020
Trong đó, 976.992 m2 sàn nhà ở sinh viên; 567.539 m2 sàn nhà ở công nhân; 4.676.330 m2 nhà ở thu nhập thấp; 1.200.000 m2 sàn nhà ở phục vụ tái định cư; 20.418.000 m2 sàn nhà ở thương mại.
 
Chỉ tiêu diện tích bình quân đầu người toàn thành phố là 26,3 m2/người, (khu vực đô thị đạt 29,1 m2/người; khu vực nông thôn đạt 22,1m2/ người). Đồng thời, phấn đấu chất lượng công trình nhà ở kiên cố toàn thành phố lên 91,2%, hoàn thành xóa nhà tạm, nhà đơn sơ.
 
Kết quả cho thấy trong giai đoạn 2016-2018, toàn thành phố đã đầu tư xây dựng mới nhà ở theo dự án khoảng 8.803.602 m2 sàn, khoảng 77.524 căn (trong đó: 74.851 căn hộ chung cư và 168 phòng cho sinh viên, 2.673 căn nhà ở thấp tầng) đáp ứng cho khoảng 310.100 người dân Thủ đô có nhà ở mới và khoảng 2.016 sinh viên thuê ở.
 
Thành phố đã có bước đột phá về giải pháp giải quyết nhu cầu về quỹ nhà phục vụ nhu cầu tái định cư giải phóng mặt bằng các dự án, công trình hạ tầng trọng điểm.
 
Cụ thể, UBND Thành phố đã chủ động đề xuất Thành ủy, Thủ tướng Chính phủ để thực hiện cơ chế chính sách đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại tạo lập quỹ nhà tái định cư.
 
Hiện, thành phố đã có quỹ hỗ trợ, đầu tư phát triển nhà ở xã hội từ nguồn tiền thu được tại các dự án nhà ở thương mại thực hiện theo phương thức nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất ở của dự án để phát triển nhà ở xã hội (hiện đã có 2.050,67 tỷ đồng nộp ngân sách để phát triển nhà ở xã hội).
 
Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND Thành phố tập trung đôn đốc chủ đầu tư báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo Luật Đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để thành phố sớm đầu tư hoàn thành 2.947.978 m2 sàn tại các dự án đang triển khai để bổ sung vào quỹ nhà ở xã hội của Hà Nội giai đoạn 2016-2020.
 
Đồng thời sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để bổ sung khoảng 1,67 triệu m2 sàn còn thiếu so với Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 đã được duyệt.
 
nguồn: thanglong.chinhphu.vn