Ảnh minh họa
Các sàn đã rà soát tổng số 223.597 gian hàng và 1.001.441 sản phẩm và đã xử lý trên 30.000 gian hàng với gần 48.000 sản phẩm vi phạm.
 
Cụ thể, một số sàn đã tiến hành:
 
Trên Shopee.vn: Đã chủ động rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm, hàng hóa đăng bán có mức giá cao bất thường so với giá thị trường liên quan đến khẩu trang/các mặt hàng thiết yếu trong công tác phòng dịch; đồng thời triển khai quy trình kiểm soát tự động bằng từ khóa đối với các hàng hóa đăng bán mới có liên quan.
Cụ thể, khẩu trang/khẩu trang y tế: đã xử lý trên 2.000 gian hàng và gần 3.000 sản phẩm vi phạm; Dung dịch/gel rửa tay khô: đã xử lý trên 300 gian hàng và trên 400 sản phẩm vi phạm.
 
Trên tiki.vn: Tiki tham gia bình ổn giá bán sản phẩm, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh mở rộng nguồn cung các sản phẩm khẩu trang với những đối tác, nhà cung ứng lớn. Kiểm soát thường xuyên giá bán sản phẩm, không để người bán lợi dụng tăng giá bán.
Cụ thể, khẩu trang/khẩu trang y tế: đã xử lý trên 22 gian hàng và trên 500 sản phẩm vi phạm; dung dịch/gel rửa tay khô: đã xử lý trên 12 gian hàng và gần 300 sản phẩm vi phạm.
 
Trên lazada.vn: Chủ động gỡ bỏ các sản phẩm vi phạm do nâng giá bán, gửi email thông báo đến nhà bán hàng và yêu cầu người bán điều chỉnh giá bán phù hợp nếu không sẽ trừ điểm gian hàng hoặc đóng gian hàng.
Cụ thể, khẩu trang/khẩu trang y tế: đã xử lý trên 100 gian hàng và gần 300 sản phẩm vi phạm; dung dịch/gel rửa tay khô: đã xử lý gần 20 gian hàng và trên 40 sản phẩm vi phạm.

Trên chotot.com: Đã rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm đăng bán có mức giá cao bất thường so với giá thị trường; đồng thời triển khai quy trình kiểm soát tự động bằng từ khóa đối với các hàng hóa đăng bán mới có liên quan.
Cụ thể, khẩu trang/khẩu trang y tế: đã xử lý trên 150 gian hàng và gần 200 sản phẩm vi phạm; dung dịch/gel rửa tay khô: đã xử lý gần 80 gian hàng và gần 90 sản phẩm vi phạm.
 
P.V
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại 
Nguồn: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số