Các doanh nghiệp du lịch bị thiệt hại nặng nề do dịch bệnh COVID-19
Theo đó, về chính sách thuế, Cục Thuế TP đã xây dựng Bộ tiêu chí hướng dẫn các trường hợp được miễn, giảm và giãn thuế do ảnh hưởng của dịch COVID -19; tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ online qua các kênh. Hạn chế hoặc không tổ chức thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp (DN) ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác hoàn thuế, tính đến ngày 24/6, đã giải quyết 684 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng cho DN với số tiền hoàn hơn 4.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cục Thuế TP đã rà soát, lập danh sách 255.904 DN và 43.778 cá nhân thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 41/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất. Cục Thuế TP cũng đã nhận được 16.696 giấy đề nghị gia hạn với tổng số tiền gia hạn thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất hơn 166 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP đã làm việc với các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng để thực hiện cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí,... đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID -19. Theo báo cáo của UBND TP, các ngân hàng thương mại đã hỗ trợ cho 230.000 khách hàng, với tổng dư nợ đạt 384.610 tỷ.

Để kịp thời hỗ trợ các DN bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, cơ quan Bảo hiểm xã hội TP đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, DN tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đã xử lý hồ sơ tạm hoãn vào quỹ hưu trí tử tuất cho 286 đơn vị với 27.252 lao động. Dự kiến số DN tạm hoãn khoảng 2.000 đơn vị với 136.730 lao động. Tổng số DN gửi hồ sơ xác nhận hưởng chính sách hỗ trợ cho người lao động là 2.428 đơn vị, cơ quan bảo hiểm xã hội đã xác nhận được 2.127 đơn vị với 53.852 lao động.

Tổng Công ty Điện lực TP đã hỗ trợ tiền điện cho các khách hàng, dự kiến mức hỗ trợ khoảng 1.700 tỷ đồng trong 3 tháng.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn còn đang có những diễn biến phức tạp và DN, cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. UBND TP cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai một số giải pháp hỗ trợ, từng bước tháo gỡ DN. Theo đó, UBND TP chỉ đạo Cục Thuế TP chủ động rà soát các đối tượng thuộc ưu đãi theo Nghị định 41/NĐ-CP của Chính phủ nhưng vẫn chưa nộp giấy đăng ký gia hạn nộp thuế để thực hiện đôn đốc nhắc nhở, đảm bảo các đối tượng đều được thụ hưởng chính sách ưu đãi. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các quận - huyện rà soát danh sách các hộ tạm ngừng kinh doanh để thẩm định và hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ. Thực hiện rà soát và điều chỉnh kịp thời mức thuế khoán đối với các hộ cá nhân tạm ngừng kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ và TP.

Trong đợt dịch vừa qua, lĩnh vực du lịch có những ảnh hưởng nặng nề. Do đó, UBND TP chỉ đạo Sở Du lịch tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình thiệt hại của các DN kinh doanh du lịch và đề xuất UBND TP giải pháp phù hợp.

Cùng với đó, xây dựng nhóm giải pháp giúp DN nhỏ và vừa tồn tại, phát triển và tránh phá sản; kêu gọi sự chung tay, tiếp sức của các DN, tập đoàn kinh tế lớn của TP giúp đỡ DN vừa và nhỏ theo hướng các bên cùng có lợi trong hợp tác.

Mặt khác, xây dựng nhóm giải pháp khuyến khích chuyển đổi số, kinh tế số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và thương mại điện tử. TP cam kết có chính sách hỗ trợ cho các DN ứng dụng công nghệ cao, đổi mới máy móc, thiết bị, số hóa dữ liệu,... thông qua chương trình cho vay kích cầu của TP./.