Trong đó từng sở, ban, ngành phải xây dựng chỉ tiêu, tiêu chí thực hiện của ngành; đối với quận-huyện thì triển khai theo chỉ đạo của TP, xác định địa điểm thực hiện có trọng tâm.

Kế hoạch cũng cần có sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp; đồng thời có cơ chế điều hành chung, chia giai đoạn thực hiện.

Sở Văn hóa và Thể thao được giao xây dựng lồng ghép kế hoạch phát động trồng cây vào các ngày lễ lớn có liên quan; nghiên cứu chủ đề Tết Nguyên đán năm 2020 là tết văn hóa, tết trồng cây.

* UBND TP cũng chấp thuận cho Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ bảo mật tiền tệ toàn cầu thực hiện thí điểm các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý và điều hành giao thông thông minh trong thời gian 6 tháng.

Nguồn: hochiminhcity.gov.vn