Ông Lê Anh Dũng- GĐ Kinh doanh toàn quốc, kênh bán lẻ và phân phối Công ty AkzoNobel Việt Nam lên nhận giải
Chương trình xếp hạng Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam là một chương trình uy tín được tổ chức thường niên do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) thực hiện, nhằm vinh danh 100 doanh nghiệp tiên phong và đạt thành tựu trong lĩnh vực phát triển bền vững. Các doanh nghiệp có mặt trong danh sách được đánh giá và quyết định dựa theo bộ chỉ số doanh nghiệp phát triển bền vững (CSI) dựa trên ba yếu tố chính là chỉ số kinh tế, chỉ số xã hội và tác động đến môi trường.
 
Theo bà Pamela Phua, Tổng Giám đốc Công ty Sơn AkzoNobel Việt Nam, thành tích này một lần nữa đã chứng minh mục tiêu theo đuổi sự bền vững của công ty. “Tại AkzoNobel, phát triển bền vững chính là kinh doanh và kinh doanh có nghĩa là phát triển bền vững. Chúng tôi có trách nhiệm làm giảm tình trạng ô nhiễm do sơn và chất phủ gây ra trong các đô thị và chúng tôi cam kết áp dụng những bài học này vào trong chuỗi cung ứng để giải quyết cả việc tiêu thụ năng lượng và cải thiện chất lượng không khí. Lần thứ ba được vinh danh trong danh sách các doanh nghiệp bền vững nhất tại Việt Nam là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi trong những năm qua. Đây sẽ là động lực to lớn thúc đẩy chúng tôi tiến lên phía trước để giúp cộng đồng tận hưởng cuộc sống một cách đầy cảm hứng”.
 
Thông qua các sản phẩm giúp truyền cảm hứng và năng lượng tích cực, giảm tác động đến môi trường tự nhiên, đồng thời tăng cường các lợi ích phát triển bền vững cho khách hàng AkzoNobel đang thúc đẩy quá trình kinh doanh bền vững của doanh nghiệp đồng thời hướng tới xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ tiếp theo.
Nguồn: AkzoNobel
PA
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại