Kết quả tăng trưởng mạnh nói trên của VTP diễn ra trong bối cảnh hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam đang bùng nổ mạnh mẽ. Theo Temasek và Google, thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam sẽ tăng 30% mỗi năm từ 5 tỷ USD năm 2019 lên 23 tỷ USD vào 2025. Hiện tại VTP đang có thế mạng lưới khắp Việt Nam với gần 1.432 bưu cục, 827 cửa hàng Viettel Telecom và hơn 6.000 điểm giao nhận.
 
Trong năm 2019, VTP đã chính thức chuyển mình thành công ty công nghệ bưu chính với việc triển khai ứng dụng gọi xe, giao hàng trực tuyến My Go và sàn thương mại điện tử Vỏ sò. Với mục tiêu tận dụng nguồn lực xã hội hóa, MyGo đã giúp giảm tải khâu giao hàng chặng cuối cho khối lượng đơn hàng khổng lồ của công ty nhờ mạng lưới đối tác full active lên đến 37.000 tài xế. Bên cạnh đó, VTP cũng đưa vào vận hành dây chuyền phân loại tự động lớn nhất Việt Nam với công suất khoảng 36.000 bưu kiện mỗi giờ trong năm 2019 nhằm rút ngắn thời gian giao hàng và tăng năng suất lao động.
 
Năm nay, VTP dự định đặt mục tiêu doanh thu 12.375 tỷ đồng, tăng 58% so với năm 2019 với các kế hoạch chính bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng bưu chính dùng chung, hệ thống đào tạo đối tác MyGo, mở rộng các điểm cung cấp dịch vụ xã hội hóa và xây dựng hệ thống thanh toán điện tử.
HT
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại