Chuyên gia Nhật Bản hướng dẫn kỹ thuật khoan thăm dò tại Công ty than Nam Mẫu
Cụ thể, TKV và JOGMEC đã triển khai Dự án Đào tạo nâng cao kỹ thuật khai thác. Tính đến hết năm 2018, đã có 1.797 tu nghiệp sinh của TKV được cử sang Nhật Bản học tập và trên 80 nghìn lượt người lao động của TKV được các chuyên gia Nhật Bản hướng dẫn, đào tạo tại Việt Nam. Trong năm 2019, sẽ có 70 cán bộ được TKV cử sang Nhật Bản học tập.
 
Thời gian tới, việc hợp tác đào tạo tập trung chuyên sâu vào các nội dung kỹ thuật như: Kỹ sư quản lý, công nghệ đào lò cơ giới, khoan thăm dò mỏ, khảo sát thiết kế mỏ, an toàn mỏ.
 
Nguồn: vinacomin.vn