Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019 được tuyên dương
Báo cáo tại Hội nghị triển khai công tác Đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba), ngày 7/1 cho biết, năm 2019, Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ III. Đồng thời thực hiện hợp nhất các ban Đảng với cơ quan chuyên môn có nhiệm vụ tương đồng nhằm tinh gọn đầu mối.
 
Điểm nhấn trong công tác Đảng năm qua là những hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc và 50 năm Ngày mất của Người, Đảng ủy đã tổ chức thành công Cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. BTC đã trao 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba; 15 giải khuyến khích; 1 giải bình phim hay nhất và 1 giải Năng khiếu ấn tượng nhất. Đảng ủy cũng tổ chức Lễ báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình, nêu lên những thành tựu mà Đảng bộ đạt được trong những năm qua, qua đó, nhân lên niềm tự hào và tình yêu lao động trong mỗi cán bộ, đảng viên.
 
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và các cơ sở đảng trực thuộc triển khai một cách nghiêm túc, chủ động, vận dụng sáng tạo và thực hiện một cách linh hoạt các nội dung của Chỉ thị phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên. 100% cán bộ chủ chốt Tổng công ty tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc các Hội nghị quán triệt Chỉ thị 05 do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức. Đảng ủy Tổng công ty nghiêm túc, chủ động tổ chức các lớp học tập, quán triệt Chỉ thị 05 theo chuyên đề hàng năm đạt hiệu quả thiết thực, đồng thời phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp tham gia báo cáo, quán triệt Chỉ thị. 24/24 đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành việc học tập, quán triệt Chỉ thị 05 chuyên đề toàn khóa và hàng năm theo từng chuyên đề, xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị. Tỉ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt từ 96%-98% trở lên. Từng đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị trong Tổng công ty và cơ sở nghiêm túc xây dựng Kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Chỉ thị 05, cụ thể hóa thành những nội dung công việc thiết thực gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cá nhân và đơn vị.
 
Việc viết bản cam kết thực hiện tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm của cán bộ, đảng viên được triển khai thực hiện nghiêm túc. Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành công văn số 642-CV/ĐUTCT ngày 19/7/2017 về việc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của cán bộ, đảng viên hàng năm. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở và 100% cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện, đăng ký và gửi bản cam kết về cấp ủy đơn vị để theo dõi, quản lý và đánh giá kiểm điểm đảng viên cuối năm.
 
Đảng ủy Vinataba đã chỉ đạo cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện đợt thi đua học tập và làm theo lời Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. 3 năm qua đã phát động, triển khai 07 phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, theo chuyên đề gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiêu biểu như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ; phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn và chung sức xây dựng nông thôn mới. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội”; Phong trào thi đua “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”,… Riêng phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị làm lợi cao, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên vật liệu, thay thế sử dụng hàng nhập khẩu… Tổng số sáng kiến và giá trị làm lợi toàn Tổng công ty từ 2016 - 2018 là 489 sáng kiến, giá trị làm lợi 43,2 tỷ đồng.
 
Cùng với đó, Đảng ủy Vinataba đã lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của Tổng công ty và các đơn vị theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và phù hợp với tình hình của Tổng công ty và các đơn vị sau tái cơ cấu; thực hiện tốt việc hợp nhất các ban tham mưu của Đảng với các phòng ban chuyên môn; chỉ đạo cấp ủy chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua việc học tập, nghiên cứu các tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, “Di chúc Hồ Chí Minh” trong các kỳ sinh hoạt chi bộ. Toàn Đảng bộ Tổng công ty có 22/22 (đạt 100%) tổ chức cơ sở Đảng đạt tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.
 
Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy đã khen thưởng 19 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị. Đảng bộ cũng là đơn vị được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lựa chọn là gương tập thể điển hình trong cuốn sách “Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019”. Bộ phim phóng sự “Đảng bộ Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam học và làm theo Bác để tạo động lực phát triển” đoạt giải B, giải Búa liềm Vàng do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức.
 
Năm 2019, Đảng bộ kết nạp 109 đảng viên mới, đạt 136% so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty đề ra. Đến hết tháng 12/2019, đã kết nạp 502 đảng viên, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng của nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra (400 đảng viên/nhiệm kỳ).
 
Cũng trong năm 2019, tổng doanh thu của Tổng công ty đạt 25.257 tỷ đồng, bằng 101,6% kế hoạch. Nộp ngân sách đạt 11.371 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.303 tỷ đồng, bằng 106,6% kế hoạch; thu nhập bình quân của người lao động đạt 18 triệu đồng/người/tháng; đảm bảo việc làm cho người lao động.
 
Vinataba xác định, năm 2020 sẽ đề ra các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ doanh nghiệp và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mục tiêu cao nhất là tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
 
Nguồn: dangcongsan.vn