Chương trình áp dụng cho các khách hàng mua xăng dầu bằng thẻ Flexicard (trả trước “định danh” và ghi nợ) theo nguyên tắc “tích điểm thưởng đổi xăng dầu”.
 
Khi mua các mặt hàng xăng dầu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được thưởng tự động tích luỹ theo mã thẻ. Mỗi 20.000 đồng giao dịch mua xăng dầu, khách hàng được tích 100 điểm thưởng. Điểm thưởng sẽ được quy đổi thành tiền mua xăng dầu.
 
Nguồn: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam