Đêm ngày 27/5/2020, Đội QLTT số 4 tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh xăng dầu thuộc Hợp tác xã Thương mại Láng Hạ tại địa chỉ số 95 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội do chị Nguyễn Thị Thu Huyền làm cửa hàng trưởng.

Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng kinh doanh có 3 cột bao gồm 6 vòi bơm (3 vòi xăng E5 và 3 vòi Ron 95). Cửa hàng đang bán xăng E5 bình thường cho khách hàng. Còn 3 vòi Ron 95 nhân viên bán hàng có trình bày do đã hết nên không bán xăng Ron 95.
 
Đội QLTT số 4, Cục QLTT Hà Nội đã tiến hành lập Biên bản kiểm tra và xử lý cửa hàng về hành vi “Không bán hàng, ngừng bán hàng mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định”.
 
Ngày 28/5/2020, Đội trưởng Đội QLTT số 4, Cục QLTT Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hợp tác xã Thương mại Láng Hạ, phạt tiền 30 triệu đồng về hành vi vi phạm không bán hàng, ngừng bán hàng (xăng Ron95-IV) mà không có lý do chính đáng.