Ảnh minh họa
Dự kiến, tháng 7/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố phương án thi trung học phổ thông quốc gia trên máy tính để bắt đầu áp dụng từ năm 2021. 
 
Theo dự thảo phương án thi trung học phổ thông quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia giai đoạn 2021-2025 sẽ được tổ chức thi trên máy tính. Thí sinh có thể tham gia dự thi một số đợt trong năm tại các địa điểm của các tổ chức khảo thí độc lập đáp ứng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
Kết quả của đợt thi nào cao nhất sẽ được lựa chọn sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và có thể được các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tham khảo, sử dụng để tuyển sinh. 
 
Mục tiêu của phương án thi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất là tổ chức một kỳ thi gọn nhẹ, giảm áp lực, tốn kém, bảo đảm độ tin cậy. Kỳ thi dùng để đánh giá kết quả học tập của học sinh ở bậc học trung học phổ thông theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và hướng tới đánh giá phẩm chất, năng lực của người học, từ đó tác động tích cực trở lại đối với quá trình đổi mới phương pháp dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở các nhà trường. 
 
Học sinh hoàn thành chương trình lớp 12, nếu đáp ứng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được hiệu trưởng trường trung học phổ thông cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình trung học phổ thông.
 
Nếu học sinh có nhu cầu dự thi để được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì được tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. 
 
Nguồn: thanglong.chinhphu.vn