Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: MP)
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị giao ban chuyên đề “Kinh nghiệm sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.Hồ Chí Minh tổ chức chiều 27/9.
 
Tại hội nghị, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê ghi nhận những cách làm hay, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; qua đó tạo sự chuyển biến trong xã hội về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Tuy nhiên, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng, một số quận, huyện vẫn còn những khó khăn, hạn chế, trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 05. Để tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân để góp phần lan tỏa sâu rộng trong xã hội.
 
“Giữa lời nói và việc làm trong học tập Bác phải thể hiện bằng hành động, không nói suông. Từng đơn vị phải nhìn nhận được những hạn chế để khắc phục và lựa chọn nội dung để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện rõ nét. Bên cạnh đó, báo chí cũng cần đầu tư nhiều chuyên trang, chuyên mục về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; tìm tòi những thể loại mới có tính hấp dẫn, thuyết phục để tuyên truyền giáo dục về tư tưởng của Bác” – đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh.
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê lưu ý các đơn vị cần phát hiện kịp thời để nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa kết quả phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một trong các tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm. Từng đơn vị đã có sự chuyển động lớn nhưng cần học tập lẫn nhau để việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt kết quả cao nhất và tốt nhất.
 

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: MP)
 
Tại hội nghị, nhiều cơ quan, đơn vị, quận, huyện đã chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tại các đơn vị, cơ sở, cũng như đề xuất nhiều giải pháp, cách làm hay, có tính khả thi cao, có thể liên hệ, vận dụng được trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.
 
Đó là những nội dung đột phá, cách làm mới, những mô hình hay, hiệu quả, có thể nhân rộng trong việc học tập và làm theo Bác như các mô hình “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin để xây dựng mối liên hệ chặt chẽ với cán bộ , đảng viên, người dân trên địa bàn” của quận 1; Hóc Môn “Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương”; Nhà Bè “Ban hành chuẩn mực đạo đức công vụ bằng “cây” đạo đức công vụ”; Bộ Tư lệnh thành phố “Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả”.
 
Các cơ quan báo chí thành phố tổ chức thực hiện và phát sóng nhiều chương trình góp phần tuyên truyền sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng ủy Tổng công ty Điện lực thành phố có mô hình xây dựng hình ảnh “Người công nhân ngành Điện thành phố mang tên Bác” với nội dung “4 có, 3 không” là có lý tưởng, có trách nhiệm, trung thực, có ý thức học tập, rèn luyện, có tinh thần đoàn kết, nhân ái; không để mất an toàn, không quan liêu, vô cảm, không tham nhũng, lãng phí...
 
Nguồn: dangcongsan.vn