Toàn bộ SGK lớp 1 cũ sẽ bị thay thế
Như vậy, kế hoạch công bố các bộ SGK mới đã bị lùi lại. Trước đó, Bộ GD-ĐT hứa công bố trong tháng 10/2019.
 
Cũng theo TS.Thái Văn Tài, quy trình làm việc của Hội đồng thẩm định SGK quốc gia diễn ra theo các bước: mỗi thành viên Hội đồng nhận bản thảo SGK từ ban tổ chức và nghiên cứu độc lập (15 ngày); Hội đồng làm việc tập trung để thảo luận, 7 ngày gồm các nội dung: Nghe tác giả báo cáo về nội dung bản thảo SGK, thảo luận tập trung công khai về bản thảo SGK, công bố kết quả trực tiếp cho tác giả để biết nội dung chi tiết đánh giá của Hội đồng thảo luận tiếp thu, chỉnh sửa và có ý kiến phản biện lại Hội đồng (nếu có).
 
Hội đồng thẩm định SGK được thực hiện theo hai vòng (vòng 1, vòng 2), dựa trên các tiêu chí, tiêu chuẩn và các minh chứng cần đạt của từng bản thảo SGK và kết luận ở ba mức: đạt; đạt nhưng cần sửa chữa; không đạt. Đối với bản thảo được Hội đồng đánh giá là “đạt nhưng cần sửa chữa”, các tác giả chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng và đề nghị thẩm định vòng 2. Những bản thảo SGK được đánh giá là “không đạt”, các tác giả có quyền chỉnh sửa theo góp ý đánh giá của Hội đồng để trình thẩm định lại như thẩm định lần đầu...
 
Theo lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, năm học 2020-2021, SGK giáo dục phổ thông dành cho chương trình lớp 1 mới sẽ được Bộ GD-ĐT chính thức triển khai. Toàn bộ SGK lớp 1 cũ sẽ bị loại bỏ. Những bộ SGK mới được Hội đồng thẩm định SGK quốc gia thẩm định đạt và được Bộ GD-ĐT công bố sẽ được các địa phương lựa chọn dạy học trong nhà trường. Chương trình giáo dục phổ thông mới thực hiện 1 chương trình, nhiều SGK.
 
Nguồn: hcmcpv.org.vn