Ảnh minh họa
327 mặt hàng này chỉ là số nhỏ so với hơn 4.000 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, tuy nhiên, chúng chiếm tới ba phần tư lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Ấn Độ. 82% số mặt hàng còn lại, tức khoảng 3.300 mặt hàng, Trung Quốc không phải là quốc gia nắm giữ lợi thế về sản xuất.

Theo dữ liệu từ Comtrade, ước tính giá trị của những “mặt hàng nhập khẩu thiết yếu nhạy cảm” này có giá trị khoảng 66,6 tỷ USD trong tổng giá trị nhập khẩu khoảng 90 tỷ USD vào năm 2018. Trong năm 2018- 2019, các con số chính thức về lượng nhập khẩu từ Trung Quốc vào khoảng 76,4 tỷ USD.

Một mặt hàng được coi là nhạy cảm nếu Trung Quốc chiếm hơn 10% tổng lượng nhập khẩu hoặc/nếu giá trị của các lô hàng nhập khẩu vượt mức 50 triệu USD.