Ảnh minh họa
Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), diện tích và sản lượng lúa sẽ tăng lần lượt là 2,6% và 3,3% tại các nước nói trên trong niên vụ 2020/2021, tương đương 2,3 triệu ha và 4,9 triệu tấn thóc. Tuy nhiên, việc nhập khẩu gạo cũng sẽ tăng 12,9%, đạt 2,8 triệu tấn. Niên vụ 2019/2020, nhập khẩu gạo của 4 nước này chỉ đạt 2,5 triệu tấn, giảm 5,7% do giá gạo quốc tế tăng vì đại dịch Covid-19 và vấn đề phong tỏa tại những nước xuất khẩu gạo châu Á. Chính việc tăng giá gạo đã làm cho tiêu thụ gạo tăng trưởng chậm lại.
 
USDA ước tính, năm 2020/2021, nhập khẩu gạo sẽ tăng 20% tại Guinea (600.000 tấn), 16,6% tại Mali (350.000 tấn), 13,6% tại Senegal (1.250.000 tấn) và 3,5% tại Burkina Faso (600.000 tấn). Guinea và Mali có khả năng tự túc gạo tốt hơn hai nước còn lại, lần lượt đáp ứng được 80% và 87% nhu cầu trong niên vụ 2019/2020. Đối với Burkina Faso và Senegal, tỷ lệ này lần lượt là 44% và 30%.
 
Sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ gạo tại Burkina Faso, Guinea, Mali và Senegal
 
2019/2020
2020/2021
SENEGAL
 
 
Diện tích (1000 ha)
300
305
Sản xuất (1000 tấn)
779
789
Nhập khẩu (1000 t)
1100
1250
Tiêu thụ (1000 t)
1780
1850
GUINEA
 
 
Diện tích (1000 ha)
1850
1900
Sản xuất (1000 t)
1680
1730
Nhập khẩu (1000 t)
500
600
Tiêu thụ (1000 t)
2100
2200
BURKINA FASO
 
 
Diện tích (1000 ha)
170
180
Sản lượng (1000 t)
245
260
Nhập khẩu (1000 t)
580
600
Tiêu thụ (1000 t)
830
860
MALI
 
 
Diện tích  (1000 ha)
910
930
Sản xuất (1000 t)
2080
2150
Nhập khẩu (1000 t)
300
350
Tiêu thụ (1000 t)
2400
2500
 
 
 
 
Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Senegal đạt 32 triệu USD, sang Guinea 751.818 USD và sang Mali là 131.058 USD./.