Ảnh minh họa
Cụ thể, dự thảo quy định để ghi “Made in USA” trên nhãn hàng hóa thì hàng hóa phải đáp ứng các điều kiện sau: (i) công đoạn lắp ráp hoặc chế tạo/chế biến cuối cùng của hàng hóa phải được thực hiện tại Hoa Kỳ; (ii) các công đoạn đóng góp đáng kể vào giá trị sản phẩm phải được thực hiện tại Hoa Kỳ; và (iii) tất cả hoặc phần lớn nguyên liệu hoặc các cấu phần của hàng hóa phải được sản xuất và cung cấp tại Hoa Kỳ.

Việc ghi nhãn “Made in USA” không đáp ứng đủ các điều kiện trên có thể được xem là hành vi lừa dối khách hàng và bị xử phạt hành chính.

Đây là bước đi luật hóa hướng dẫn và thực tiễn áp dụng từ trước của Ủy ban Thương mại Hoa Kỳ đối với vấn đề ghi nhãn “Made in USA”.

Theo thông báo của Ủy ban Thương mại Hoa Kỳ, dự thảo sửa đổi bổ sung này sẽ được lấy ý kiến các bên liên quan cho đến hết ngày 14/9/2020.