Nhiều năm qua, bên cạnh chiến lược kinh doanh hiệu quả, ACB thực hiện nghiêm túc trách nhiệm xã hội thông qua hai chương trình cộng đồng dài hạn là “Hành trình Tôi Yêu Cuộc Sống” và “Gần Lại O”. Các hoạt động CSR của ACB tập trung vào phát triển giáo dục (trao học bổng, xây trường, tặng xe đạp, dụng cụ học tập,…), sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường. Tổng ngân sách cho hoạt động CSR của ACB trong hai năm 2018 và 2019 lên đến gần 75 tỷ đồng.
 
Đặc biệt, với chương trình “Gần Lại O”, ACB là ngân hàng tiên phong và có mức đầu tư quy mô, bài bản cho những hoạt động liên quan đến môi trường, giúp lan tỏa thông điệp tích cực về giảm rác thải nhựa từ nội bộ nhân viên đến khách hàng, cộng đồng bên ngoài. Chương trình đã tạo cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp thực hiện những thay đổi bước đầu trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hướng đến môi trường.
 
ACB cũng từng được International Finance Magazine, Global Banking and Finance Review và The Asiamoney vinh danh Ngân hàng xuất sắc trong hoạt động CSR trong năm 2018 & 2019.
BT
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại