Agribank luôn chủ động xây dựng các chính sách, đưa ra các gói sản phẩm dịch vụ đặc thù phù hợp đáp ứng nhu cầu của từng nhóm đối tượng khách hàng doanh nghiệp
Theo đó, với các khách hàng doanh nghiệp lớn, quy mô gói tín dụng là 35.000 tỷ đồng áp dụng cho khoản vay ngắn, trung và dài hạn. Mức lãi suất ưu đãi tối thiểu 3,7% một năm theo từng kỳ hạn vay ngắn hạn và tối thiểu 7% một năm với khoản vay trung và dài hạn. Thời gian tối đa không quá 6 tháng đối với khoản vay ngắn hạn giải ngân từ 26/10/2020 đến hết 26/2/2021 và tối đa 12 tháng (không vượt quá ngày 31/12/2021); khoản vay trung dài hạn giải ngân từ 26/10/2020 đến hết 31/12/2021.

Những khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy mô gói tín dụng là 30.000 tỷ đồng, mức lãi suất ưu đãi 4,8% một năm (vay ngắn hạn) và 7,5% một năm (vay trung và dài hạn). Thời gian áp dụng tối đa không quá 6 tháng đối với khoản vay ngắn hạn giải ngân từ 1/10/2020 đến hết 31/12/2020 và tối đa không quá 12 tháng đối với các khoản vay trung và dài hạn giải ngân từ 1/10/2020 đến hết 31/6/2021.

Với các doanh nghiệp FDI, gói tín dụng gồm 5.000 tỷ đồng và 150 triệu USD, áp dụng cho khoản vay ngắn hạn tương ứng là VNĐ và USD. Trong đó, đối với vay VNĐ, thời gian cho vay tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày giải ngân đối với từng giấy nhận nợ phát sinh từ nay đến đến hết 30/6/2021; mức lãi suất là tối đa 4,8% một năm (đối với cho vay xuất khẩu) và tối đa 6,5% (đối với cho vay nhập khẩu và/hoặc sản xuất kinh doanh trong nước). Đối với cho vay bằng USD, thời gian cho vay tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày giải ngân đối với từng giấy nhận nợ bằng USD phát sinh từ nay đến đến hết ngày 30/9/2021; mức lãi suất cho vay tối thiểu 2,5% một năm.

Với tổng giá trị lên tới 70.000 tỷ đồng và 150 triệu USD, đây là những gói tín dụng có lãi suất hợp lý, mục đích đáp ứng nhanh chóng nhu cầu và chuyển tải nguồn vốn kịp thời đến đối tượng khách hàng là doanh nghiệp trong cả nước.

Đại diện Agribank cho biết, thể hiện sự đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp, Agribank luôn dành các nguồn vốn ưu đãi để có chính sách ưu tiên đối với các ngành nghề đặc thù, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, Agribank trên cơ sở đánh giá sơ bộ tình hình khách hàng bị thiệt hại do dịch Covid gây ra để đưa ra những giải pháp cụ thể, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, từ đó hỗ trợ và giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp. Với định hướng xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững, lâu dài, vì lợi ích và sự phát triển của doanh nghiệp, Agribank luôn chủ động xây dựng các chính sách, đưa ra các gói sản phẩm dịch vụ đặc thù phù hợp đáp ứng nhu cầu của từng nhóm đối tượng khách hàng doanh nghiệp.

Bằng việc đồng loạt tung ra các gói tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp, Agribank thể hiện quyết tâm trong điều kiện khó khăn vẫn luôn sẵn sàng, chủ động nguồn vốn để nhiều đối tượng khách hàng, doanh nghiệp,… vẫn được tiếp cận và vay vốn từ Agribank để phục hồi và sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Đây là một trong những giải pháp Agribank đã, đang và tiếp tục triển khai quyết liệt trong thời gian tới.

Thời gian tới, Agribank tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi theo phân khúc khách hàng và lĩnh vực kinh doanh. Đồng thời, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ nhằm cung ứng cho thị trường, hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp và nền kinh tế trong giai đoạn hồi phục sau đại dịch Covid 19.