Lễ ký kết giữa KBNN và SHB
Ngày 26/6, Kho bạc Nhà nước (KBNN) và Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội (SHB) đã ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử...
 
Tại lễ ký, bà Trần Thị Huệ - Phó Tổng Giám đốc KBNN chia sẻ, việc KBNN và SHB hợp tác nhằm tạo điều kiện để khách hàng có nhiều lựa chọn và thuận lợi hơn để thực hiện nghĩa vụ với NSNN; điện tử hóa các giao dịch; bảo đảm thu NSNN nhanh chóng, thuận lợi, chính xác, an toàn; góp phần tăng cường cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hoạt động quản lý quỹ NSNN, ngân quỹ nhà nước, ứng dụng khoa học công nghệ để đẩy mạnh các dịch vụ thanh toán điện tử; mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực công, giảm chi phí xã hội liên quan đến công tác thanh toán.
 
Đại diện phía ngân hàng, ông Nguyễn Văn Lê – Tổng Giám đốc SHB khẳng định, ngân hàng cam kết việc thực hiện thanh toán luôn được triển khai trên hệ thống công nghệ hiện đại nhất, bảo đảm đúng quy trình nghiệp vụ, an toàn, chính xác, gia tăng giá trị cho khách hàng và góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế.
 
Trước đó vài ngày,  KBNN  và các NHTM như Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách và thanh toán song phương điện tử.
 
Theo thỏa thuận, KBNN sẽ phối hợp với các  trong việc mở và sử dụng hệ thống tài khoản chuyên thu của KBNN tại NHTM và thực hiện phối hợp thu, ủy nhiệm thu NSNN (NSNN); kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử về thu NSNN giữa NHTM và KBNN…
 
Việc ký thoả thuận sẽ giúp giảm việc mất thời gian chuyển tiếp qua tài khoản của KBNN tại hệ thống ngân hàng khác như hiện nay, vừa tập trung nhanh các khoản thu vào NSNN, vừa khắc phục được cơ bản tình trạng chuyển chứng từ thu NSNN từ các ngân hàng thương mại về KBNN và các cơ quan thu bị thiếu/sai thông tin, đảm bảo tính thống nhất dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị quản lý thu và ngân hàng ủy nhiệm thu, tạo tiền đề triển khai các công cụ, phương pháp quản lý tiên tiến, hiện đại.
 
Việc ký kết thỏa thuận này cũng phù hợp với những nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa của KBNN đã và đang triển khai thực hiện trong thời gian qua nhằm hướng đến mục tiêu của Chiến lược phát triển KBNN là xây dựng Kho bạc điện tử, tiến tới Kho bạc số với 3 không: “Không khách hàng tại trụ sở”, “Không tiền mặt” và “Không giấy tờ”.
 
Được biết, ứng dụng CNTT, từng bước hiện đại hóa hành chính nhà nước là xu hướng tất yếu trong bối cảnh cách mạng khoa học-công nghệ phát triển mạnh mẽ hiện nay. Đây là công cụ hỗ trợ CCHC, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao năng suất lao động của xã hội, nhất là trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.
 
Trong những năm qua, ngành ngân hàng đã tích cực CCHC gắn với đổi mới phương thức phục vụ lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và tạo chuyển biến rõ nét về cải thiện môi trường kinh doanh trong hoạt động ngân hàng.