Nội dung như sau:

1. Thời gian triển khai: Từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/5/2020

2. Nội dung ưu đãi: Miễn phí phát hành thẻ

3. Khách hàng hợp lệ: Khách hàng chưa từng có thẻ ghi nợ nào của Vietcombank hoặc không còn bất kỳ thẻ ghi nợ nào còn hiệu lực hoặc đã khóa hủy hết kể từ ngày 01/01/2018 trở về trước.

4. Sản phẩm áp dụng: 3 loại thẻ chip contactless gồm:
Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank Connect24 Visa
Thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Connect24 Visa
Thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa Platinum
(Bao gồm cả thẻ chính và thẻ phụ)

5. Địa điểm triển khai: Các điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc