Ảnh: TTXVN
Theo đó, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2020 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016 là 5,0%/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020 và thay thế Quyết định số 2570/QĐ-NHNN ngày 25/12/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Như vậy mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở của các ngân hàng thương mại năm 2020 được giữ nguyên như mức áp dụng trong năm 2019./.
Theo: Thùy Dương/BNEWS/TTXVN