Cụ thể, sản phẩm Tiền gửi Đầu tư trực tuyến (áp dụng với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ), kỳ hạn gửi từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất huy động là 5%/năm. Với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, khi gửi tiền trong tháng 12/2019, tháng 01 và 02/2020, khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi cộng thêm lãi suất lần lượt là 0,3%/năm, 0,35%/năm và 0,4%/năm.
 
Tương tự, đối với sản phẩm Tiền gửi Có kỳ hạn thông thường và Tiền gửi Đầu tư ưu việt (áp dụng với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ) có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, khi gửi tiền trong tháng 12/2019, tháng 01 và 02/2020, Khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi cộng thêm lãi suất lần lượt là 0,2%/năm, 0,25%/năm và 0,3%/năm.
 
Đồng thời, với mỗi 10 triệu đồng tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên khi tham gia sản phẩm Tiền gửi Có kỳ hạn thông thường và Tiền gửi Đầu tư ưu việt (áp dụng hình thức lĩnh lãi cuối kỳ), khách hàng sẽ nhận được 1 điểm thưởng và nhận từ 1 đến 5 chỉ vàng SJC- vàng Thần tài may mắn: Lộc- Phát- Tài- Thịnh- Vượng khi đạt từ 2.000 điểm thưởng trở lên.

ĐP
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại