Ông Dean Tong (bên trái), GĐ Nhân sự Tập đoàn, Ngân hàng UOB và ông Wee Ee Cheong, TGĐ Ngân hàng UOB (toàn cầu)

Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) đã triển khai một chương trình học tập và phát triển toàn diện “Better U”, để giúp hơn 26.000 nhân viên của mình trong toàn Tập đoàn xây dựng sự nghiệp thành công trong thời đại kỹ thuật số. Trong bối cảnh lĩnh vực dịch vụ tài chính đang trải qua cuộc chuyển đổi kỹ thuật số, chương trình Better U tái khẳng định cam kết lâu dài của ngân hàng đem đến cho nhân viên của mình những nghề nghiệp có ý nghĩa và để hỗ trợ họ trong hành trình phát triển cá nhân.

Với viễn cảnh vai trò công việc sẽ tiếp tục được tái xác định bởi các công nghệ mới và đang nổi lên, chương trình Better U xác định 5 năng lực cốt lõi cần thiết đối với nhân viên UOB trong tương lai. Qua khóa học nền tảng 12 tuần, tất cả nhân viên UOB sẽ hoàn thành các mô-đun nhằm khuyến khích một tư duy học hỏi, phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp, cũng như tiếp thu các kỹ năng trong các lĩnh vực đổi mới kỹ thuật số, thiết kế và dữ liệu lấy con người làm trung tâm. Năm năng lực cốt lõi này, tạo thành cơ sở cho việc học tập trong tương lai và việc làm, sẽ cho phép các nhân viên xác định một cách chắc chắn hơn những con đường tiếp tục học tập và chuyên môn kỹ thuật mà họ muốn tiếp thu.

Để nuôi dưỡng thói quen học tập liên tục trong các nhân viên của mình, UOB đã thiết kế khóa học 12 tuần dựa trên thực hành khoa học hành vi và đào tạo ưu việt. Ví dụ: nhiều mô-đun đã được thiết kế dưới dạng trò chơi hoặc dựa trên định dạng nhóm tương tác cho một trải nghiệm học tập hấp dẫn hơn. Hầu như tất cả các mô-đun là dạng kỹ thuật số để nhân viên có thể bắt tay vào hành trình học tập riêng của họ một cách thuận tiện. Ngoài khóa học nền tảng, UOB đã thiết kế lộ trình nghề nghiệp và ngành học và cũng sẽ thành lập một nhóm chuyên trách để tư vấn và hướng dẫn nhân viên khi họ xác định các nhu cầu công việc trong tương lai.

Chương trình Better U của UOB là sáng kiến đào tạo đầu tiên bao gồm các kỹ năng mềm cũng như kỹ năng số và dữ liệu để được công nhận bởi Học viện Tài chính Ngân hàng Singapore (IBF). Sau khi hoàn thành khóa học nền tảng, nhân viên của UOB sẽ được trao Chứng nhận hoàn thành khóa học do UOB và IBF cấp.


Sau khóa học nền tảng, nhân viên của UOB có thể chọn theo đuổi chuyên ngành học tập hoặc cơ hội giáo dục phù hợp với khả năng và lợi ích. Họ cũng có thể xin hỗ trợ tài chính để nâng cao trình độ học vấn của họ lên đến bằng thạc sĩ nếu đáp ứng tiêu chí lựa chọn và tài trợ của Ngân hàng. Chương trình Better U của UOB đề xuất các định hướng học tập với các nhân viên có thể không biết lĩnh vực mà họ muốn chuyên sâu. Ngân hàng đã giới thiệu hai hướng phát triển trong các lĩnh vực Quản lý dữ liệu và Quản lý dự án và sẽ mở rộng phạm vi các lớp học chuyên ngành trong ba năm tới.


UOB triển khai chương trình Better U tại Singapore với gần 1.500 nhân viên tham gia tại trụ sở của Ngân hàng tại UOB Plaza, Singapore. Đến cuối năm 2020, Ngân hàng hy vọng ít nhất 70% nhân viên UOB trên toàn cầu sẽ hoàn thành khóa học nền tảng 12 tuần.

Nguồn: UOB
KN
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại