Lãnh đạo UOB Việt Nam cùng các thành viên đã tham gia vào dự án UOB BizMerchant
UOB Việt Nam chính thức giới thiệu sản phẩm vay UOB BizMerchant đến các doanh nghiệp vào tháng 2/2018. UOB BizMerchant cung cấp cho các doanh nghiệp kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử nguồn vốn cần thiết giúp đỡ cho sự phát triển kinh doanh. Ngân hàng sử dụng dữ liệu bán hàng được trích xuất từ các kênh thương mại điện tử nhằm xác minh hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Từ dữ liệu đó, kết hợp với các nguồn thông tin hiện có, Ngân hàng có khả năng xác định mức độ tin cậy của doanh nghiệp một cách chính xác hơn, và mở rộng cơ sở tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) một cách chắc chắn hơn.
 
Hỗ trợ vận hành cho chương trình vay tín chấp UOB BizMerchant là hệ thống phân tích dữ liệu của Ngân hàng. Hệ thống này phân tích một tập hợp dữ liệu rộng, bao gồm cả những dữ liệu không nằm trong quy trình đánh giá truyền thống để có được những hiểu biết sâu hơn về hành vi tín dụng của các doanh nghiệp SME. UOB BizMerchant là chương trình đầu tiên ở Việt Nam cung cấp các khoản vay cho các SME dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu kinh doanh ngoài hồ sơ tài chính.
 
Ông Fred Lim, Giám đốc Cấp cao khối Ngân hàng Bán lẻ của Ngân hàng UOB Việt Nam, cho biết “Chương trình UOB BizMerchant là một ví dụ về cách Ngân hàng khai thác công nghệ tài chính (FinTech) để tạo ra và giới thiệu các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển, bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ. UOB BizMerchant thể hiện sự cam kết của UOB Việt Nam trong việc giúp đỡ các SME nắm bắt lấy cơ hội phát triển kinh doanh. Ngoài ra, bằng cách sử dụng FinTech vào việc phân tích dữ liệu để tăng cường hiệu quả cho quy trình phê duyệt hồ sơ, chúng tôi có thể giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận dễ dàng hơn đến các dịch vụ và sản phẩm tài chính ngân hàng”.
 
Everest Fashion, một nhà bán lẻ thời trang, là một trong những khách hàng đã được hỗ trợ từ khoản vay UOB BizMerchant. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc điều hành của Everest Fashion, cho biết, “UOB BizMerchant đã hỗ trợ rất nhiều, giúp doanh nghiệp chúng tôi phát triển. Với khoản vay từ Ngân hàng UOB Việt Nam, chúng tôi đã có thể đầu tư thêm nhiều sản phẩm cung cấp cho thị trường, kết quả là doanh thu của chúng tôi đã tăng gấp ba và mở rộng được kinh doanh.”
 
Giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ của Asian Banking & Finance công nhận các ngân hàng xuất sắc đã giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ đột phá thích nghi thành công với bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng.
TG
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại